fbpx

Bezpieczne inwestycje drogowe. Lista zadań dla JST

Z Konwentu Marszałków RP
22 października 2021
chleb na zakwasie
Z posiedzenia Komisji ds. żywności ZWRP
24 października 2021

Na poprawę bezpieczeństwa użytkowników dróg krajowych w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021–2024 zostanie przeznaczone 2,5 mld zł.

Odcinki dróg krajowych o klasie niższej niż A i S w granicach miast na prawach powiatu oraz tzw. drogi samorządowe, a zatem wojewódzkie, powiatowe oraz gminne pozostające w zarządzie samorządu terytorialnego będą mogły liczyć na wsparcie budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz rezerwy subwencji ogólnej.

Na rok 2021 została opracowana lista 215 zadań planowanych do realizacji i finansowania w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024 ze środków Krajowego Funduszu Drogowego. Na liście uwzględnione zostały zadania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmujące zarówno zadania mające na celu budowę chodników, zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowań, jak również poprawę bezpieczeństwa pieszych.

Na prośbę Związku Województw RP Ministerstwo Infrastruktury udostępniło listę tych zadań Lista PBID, jednocześnie informując, że zgodnie z przyjętymi zasadami realizacji projektów inwestycyjnych z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego, zwłaszcza dotyczących poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych, możliwe jest grupowanie w ramach jednego zadania wielu elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego np. jeżeli w danej miejscowości zasadne jest doświetlenie kilku przejść dla pieszych to są one doświetlane w ramach jednego zadania a nie kilku odrębnych zadań dla każdego z przejść. Dzięki takiemu działaniu możliwa jest sprawniejsza realizacja tych zadań.
Aktualna lista zadań planowanych do realizacji w ramach ww. Programu w 2022 r. nie jest jeszcze ostateczna, jej zakres rzeczowy będzie podlegał aktualizacji.