fbpx
Bezpieczne inwestycje drogowe. Lista zadań dla JST
22 października 2021
Intensywne prace regionów nad projektem ustawy wdrożeniowej
25 października 2021
Pokaż wszystkie

Z posiedzenia Komisji ds. żywności ZWRP

chleb na zakwasie

21 października br. odbyło się zdalne posiedzenie Komisji ds. żywności Związku Województw RP.

Podczas spotkania województwa miały okazję podsumować minioną edycję Targów Smaki Regionów, które odbyły się na przełomie września i października w Poznaniu. Na posiedzeniu obecny był przedstawiciel poznańskich Międzynarodowych Targów – Dariusz Wawrzyniak. Członków niezwykle ucieszyła informacja odnośnie wysokiej frekwencji odwiedzających stoiska konsumentów, mimo sytuacji pandemicznej. Województwa wyraziły chęć współpracy z MTP przy kolejnej, przyszłorocznej edycji Targów Smaki Regionów.

Podczas posiedzenia dokonano również wyboru nowego przewodniczącego Komisji, które odbyło się w związku z rezygnacją dotychczasowego przewodniczącego Krzysztofa Pałkowskiego. Komisja jednogłośnie wybrała Krzysztofa Grabowskiego, wicemarszałka województwa wielkopolskiego na nowego przewodniczącego. Nowy przewodniczący zapowiedział szczególne wsparcie ze swojej strony przy kolejnej edycji Targów Smaki Regionów jako współgospodarz regionu oraz działania związane z Europejską Siecią Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.