fbpx

Koordynatorzy ds. międzynarodowych ZWRP na konferencji „ Paradyplomacja i dyplomacja publiczna”

Spotkanie Zespołu Eksperckiego ds. Europejskiej i Krajowej Polityki Strukturalnej ZWRP
24 maja 2023
Spotkanie Regionalnych Służb Planistycznych
5 czerwca 2023
Pokaż wszystkie

Koordynatorzy ds. międzynarodowych ZWRP na konferencji „ Paradyplomacja i dyplomacja publiczna”

Czym jest paradyplomacja? Jakie wyzwania stoją przed współpracą międzynarodową – tą na poziomie regionalnym, i tą na poziomie centralnym? O tym wszystkim dyskutowano podczas konferencji naukowej „Paradyplomacja i dyplomacja publiczna: wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej”.

Ogólnopolska konferencja poświęcona dyplomacji dała możliwość spojrzenia na świat stosunku międzynarodowych z różnych perspektyw: od strony naukowej i praktycznej, z poziomu regionalnego (wojewódzkiego) i centralnego. Uczestnicy spotkania dyskutowali między innymi o miejscu dyplomacji samorządowej w polityce RP czy też o paradyplomacji, jako narzędziu budowania i promowania regionów.

Konferencja była okazją wymiany wiedzy na temat dyplomacji publicznej w samorządach województw. Kolejne spotkania Zespołu Koordynatorów ds. międzynarodowych z regionów będą odbywać się cyklicznie w ramach działalności ZWRP.

Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.


W ramach posiedzeń zespołu ZWRP oferuje pracownikom samorządów województw:

  • Szkolenia online/stacjonarne
  • Doradztwo grupowe
  • Indywidualne wsparcie eksperckie
  • Forum wymiany wiedzy i doświadczeń
  • Aktualne informacje z procesu legislacji
  • Możliwość udziału w procesie legislacji
  • Możliwość udziału w posiedzeniach plenarnych komisji i zespołów w parlamencie RP
  • Dostęp do aktualnej wiedzy specjalistycznej
  • Dostęp do literatury
  • Zunifikowane standardy kultury organizacyjnej

Struktura ZWRP obejmuje w sumie ponad 30 grup eksperckich, które pracują dla wszystkich członków korporacji Związku Województw RP. Więcej informacji o aktywnościach komisji i zespołów można znaleźć w zakładce O NAS.