fbpx
Z posiedzenia plenarnego KWRiST
30 marca 2023
Z marcowych prac zespołów KWRiST
30 marca 2023

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki uczestniczy dziś w Brukseli w posiedzeniu Komisji Zasobów Naturalnych w Europejskim Komitecie Regionów (NAT).

W agendzie kwestia odporności europejskich państw i regionów wobec coraz częstszych sytuacji kryzysowych oraz ramy ustawodawcze dla zrównoważonych systemów żywnościowych. Kolejne posiedzenie NAT na zaproszenie gospodarza województwa kujawsko-pomorskiego odbędzie się w Toruniu.

Toruńskie posiedzenie NAT (1 czerwca) i powiązana z nim konferencja na temat bezpieczeństwa żywnościowego (2 czerwca) wpisują się w obchody 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika i będą wydarzeniem jak dotąd bez precedensu. Spodziewana jest m.in. obecność ekspertów kluczowych dla zagadnień związanych z globalną dostępnością i redystrybucją żywności instytucji międzynarodowych oraz polityków i samorządowców z całego kontynentu. Może być także okazją do zaangażowania obywateli w bezpośrednią debatę z przedstawicielami unijnych instytucji.

Także 2 czerwca w podtruńskiej wsi Kowróz w konwencji europejskiego dialogu obywatelskiego planowane jest spotkanie, którego tematem będzie zjawisko określane jako drenaż mózgów (brain drain). Dotyka ono wielu europejskich regionów i wiąże się z rosnącymi dysproporcjami terytorialnymi dotyczącymi starzenia się populacji z jednej i zmniejszania się liczby wysoko wykwalifikowanych pracowników z drugiej. Zdaniem wielu ekspertów, może to trwale zmienić krajobraz demograficzny Europy i jest zagrożeniem dla zrównoważonego rozwoju. Zaproponowany przez Komisję Europejską „mechanizm wspierania talentów” obejmuje rozwiązania i projekty, w tym oparte na istniejących funduszach Unii Europejskiej, które będą wspierać regiony najbardziej dotknięte negatywnymi zmianami demograficznymi i ich długoterminowymi skutkami.

Fot. Mieszko Matusiak/UMWKP