fbpx
KR. Posiedzenie grupy roboczej ds. Ukrainy
22 lutego 2023
Marszałek Woźniak w Brukseli o sukcesach polityki spójności w Wielkopolsce
2 marca 2023
Pokaż wszystkie

KR wesprze Ukrainę w staraniach o członkostwo w UE

Członkowie Europejskiego Komitetu Regionów zobowiązali się do zapewnienia Ukrainie stałej pomocy humanitarnej, a także do wsparcia przygotowań tego kraju do przystąpienia do UE. Jedno ze zdiagnozowanych wyzwań to walka z korupcją urzędników.

Spotkanie samorządowców z Komitetu Regionów, zorganizowane w rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę, odbyło się w Gdańsku. „Zebranie się dziś w Gdańsku ma szczególne znaczenie, ze względu na datę, ale także ze względu na miejsce, ponieważ to miasto reprezentuje walkę o wolność i solidarność, o nasze wspólne wartości” – powiedział Vasco Alves Cordeiro (PT/PES), przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów.

Jak podkreślił, KR od pierwszego dnia inwazji Rosji na pełną skalę Europejski Komitet Regionów stał po stronie mieszkańców Ukrainy oraz władz lokalnych i regionalnych.
Aleksandra Dulkiewicz (PL/PPE), prezydent Gdańska i przewodnicząca grupy roboczej KR ds. Ukrainy, podkreślała, że ubiegłoroczna decyzja o przyznaniu Ukrainie statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej miała ogromne znaczenie symboliczne. Wśród tematów poruszonych podczas spotkania znalazły się m.in. wątki związane z walką z korupcją i z transparentnością wydawania środków publicznych.

Na posiedzeniu w Gdańsku przewodniczący Komitetu Regionów wraz z przewodniczącymi grup politycznych KR i członkami grupy roboczej KR ds. Ukrainy omówili dziesięciopunktowy plan wsparcia ze strony KR-u dla regionów i miast Ukrainy. Plan ten koncentruje się z jednej strony na środkach solidarności z krajem będącym w stanie wojny i na trwałych wysiłkach na rzecz odbudowy, a z drugiej strony na wsparciu starań Ukrainy o członkostwo w UE.

Europejski Sojusz Miast i Regionów na rzecz Odbudowy Ukrainy powstał w czerwcu 2022 roku, skupiając wiele ukraińskich i europejskich stowarzyszeń i władz lokalnych i regionalnych, z których w Gdańsku obecne były Związek Miast Ukrainy, Ogólnoukraiński Związek Gmin, Ukraińskie Stowarzyszenie Rad Obwodowych i Regionalnych, Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy, Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR) oraz Konferencja Europejskich Regionalnych Zgromadzeń Ustawodawczych (CALRE).

źródło: samorzad.pap.pl

Fot. PAP/Adam Warżawa