fbpx
kury
KR popiera inicjatywę „Koniec epoki klatkowej”
20 kwietnia 2021
samolot
O przyszłości regionalnych portów lotniczych
26 kwietnia 2021
Pokaż wszystkie

Ku lepszej przyszłości lotnisk regionalnych

samolot

Komisja COTER ds. polityki spójności terytorialnej i budżetu UE Europejskiego Komitetu Regionów przyjęła opinię dotyczącą przyszłości regionalnych portów lotniczych. – To duży sukces i szansa dla portu lotniczego „Rzeszów-Jasionka” – podkreśla marszałek Władysław Ortyl, który jako sprawozdawca prezentował dokument. Kolejnym krokiem będzie głosowanie na lipcowej sesji plenarnej Komitetu Regionów.

Marszałek rozpoczął dyskusję na temat przyszłości regionalnych lotnisk i zaprezentował projekt opinii na ten temat, w której zwrócił uwagę na zagrożenia stojące przed lotniskami:

– Airport Council International Europe ostrzegła, że 193 porty lotnicze w Europie są zagrożone niewypłacalnością w nadchodzących miesiącach. Porty te łącznie zapewniają 277 000 miejsc pracy i 12,4 mld euro PKB. Do tej grupy zaliczają się głównie regionalne porty lotnicze, które obsługują lokalne społeczności. Z analiz wynika, że w scenariuszu średniookresowym, lotniska nadal stracą kolejne 25 miliardów euro przychodów w 2021 roku w porównaniu z 2019. Eurocontrol oszacował, że ruch lotniczy powróci do poziomu z 2019, w najbardziej optymistycznym scenariuszu dopiero w 2024 roku a w najbardziej pesymistycznym w 2029 roku – mówił marszałek.

Marszałek Ortyl podkreślił znaczenie portów lotniczych w rozwoju regionów:

– Regionalne porty lotnicze odgrywają istotną rolę w spójności terytorialnej UE, zwłaszcza w przypadku regionów słabo zaludnionych, peryferyjnych i najbardziej oddalonych. Odgrywają też kluczową rolę w połączeniach oferowanych przez linie lotnicze pasażerom i klientom korzystającym z przewozów towarowych w UE i poza jej granicami – powiedział.

Władysław Ortyl posłużył się przykładem portu lotniczego „Rzeszów – Jasionka”, który przyciąga inwestorów na Podkarpacie:

Marszałek odniósł się także do powiązań lotnictwa z Europejskim Zielonym Ładem, jednocześnie wskazał szanse dla portów lotniczych na dofinansowanie w ramach nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej:

– Lotnictwo i regionalne porty lotnicze muszą przyczynić się do realizacji tych celów Unii w zakresie dekarbonizacji, w tym poprzez zastosowanie paliw alternatywnych i poprawę intermodalności, zwłaszcza połączeń lotniczo-kolejowych. Konieczne jest zapewnienie w ramach Polityki Spójności UE na lata 2021-2027 środków europejskich na współfinansowanie w regionalnych portach lotniczych inwestycji wspierających bezpośrednio procesy dekarbonizacyjne oraz wpisujące się w model niskoemisyjnej gospodarki obiegu zamkniętego. Ponadto należy zapewnić regionalnym portom lotniczym możliwość skorzystania ze środków europejskich w ramach krajowych/regionalnych programów,  które będą wdrażane w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027 – powiedział.

Dokument roboczy dotyczący przyszłości regionalnych portów lotniczych został zaprezentowany na komisji COTER przez marszałka Władysława Ortyla w lutym bieżącego roku. W lipcu dokument będzie głosowany na sesji plenarnej Komitetu Regionów. Ekspertem pomagającym w tworzeniu opinii był Adam Hamryszczak, prezes spółki Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka”, który w przyjęciu opinii widzi szansę dla podrzeszowskiego lotniska