fbpx
Na rzecz bardziej sprawiedliwej, neutralnej dla klimatu Europy
14 kwietnia 2021
samolot
Ku lepszej przyszłości lotnisk regionalnych
23 kwietnia 2021
Pokaż wszystkie

KR popiera inicjatywę „Koniec epoki klatkowej”

kury

Europejski Komitet Regionów poparł europejską inicjatywę obywatelską przeciwko praktyce chowu zwierząt w klatkach, pod którą złożono 1,4 mln podpisów.

 

Sprawozdawca Europejskiego Komitetu Regionów w sprawie opinii na temat reformy wspólnej polityki rolnej oraz agroekologii, Guillaume Cros, wziął udział w wysłuchaniu publicznym w Parlamencie Europejskim, podczas którego omówiono europejską inicjatywę obywatelską „Koniec epoki klatkowej”. Samorządowiec powtórzył stanowisko KR-u przeciwko praktyce chowu ptaków i zwierząt w klatkach, które wyartykułowano w opinii KR-u nt. reformy wspólnej polityki rolnej (WPR), przyjętej w 2018 r.

Inicjatywa „Koniec epoki klatkowej” została zaprezentowana w połowie kwietnia br. w Parlamencie Europejskim przez grupę aktywistów zajmujących się ochroną zwierząt. W 2019 roku inicjatywa osiągnęła minimalny próg 1 miliona podpisów, niezbędny do przedstawienia inicjatywy Parlamentowi Europejskiemu i zobligowania Komisji Europejskiej do omówienia działań w tej sprawie.

Guillaume Cros, który jest wiceprzewodniczącym regionu Oksytania w południowej Francji, podkreślił, że Komitet Regionów opowiada się za zakończeniem praktyki hodowli zwierząt w klatkach w całej Europie. „Nie można dłużej ignorować negatywnych skutków zewnętrznych uprzemysłowionej produkcji zwierzęcej dla środowiska, klimatu i zdrowia. Istnieją alternatywy i nowa WPR musi je promować ” – zaznaczył samorządowiec.

 

Wiceprzewodniczący Oksytanii poparł inicjatywę obywatelską i zapewnił, że zakaz hodowli w klatkach pomoże zmniejszyć koncentrację produkcji zwierzęcej w niektórych regionach oraz utrzymać i rozwinąć ekstensywną hodowlę na innych obszarach. Zaproponował również, aby etykietowanie metody hodowli było jasne i obowiązkowe, obejmujące cykl życia zwierzęcia, w tym transport, aby zapewnić producentom uznanie w razie poprawy ich praktyk, a konsumentom – wybór produktów spełniających ich wymagania.

 

Praktyka chowu zwierząt i ptaków w klatkach jest szeroko stosowana w Europie. Każdego roku ponad 300 milionów zwierząt hodowlanych jest trzymanych w klatkach w całej Unii Europejskiej. Według zajmującej się dobrostanem zwierząt organizacji „Compassion in World Farming” 94 proc. Europejczyków uważa, że ochrona dobrostanu zwierząt hodowlanych jest ważna, a 82 proc. sądzi, że zwierzęta hodowlane powinny być lepiej chronione.

 

Źródło: samorząd.pap.pl