fbpx
marchew
Obszary wiejskie tracą w czasie pandemii
7 kwietnia 2021
kury
KR popiera inicjatywę „Koniec epoki klatkowej”
20 kwietnia 2021
Pokaż wszystkie

Na rzecz bardziej sprawiedliwej, neutralnej dla klimatu Europy

21 kwietnia 27 członków Komitetu Regionów – po jednym z każdego państwa członkowskiego – utworzy Izbę Ambasadorów Krajowych Porozumienia Burmistrzów.

Zostaną oni krajowymi przedstawicielami w ramach Porozumienia Burmistrzów w Europie, co ma poprzeć i wzmocnić inicjatywę w państwach członkowskich, we współpracy z Komisją Europejską, Biurem Porozumienia Burmistrzów, Europejskim Komitetem Regionów i krajowymi stowarzyszeniami lokalnych i samorządami regionalnymi.

Podczas tego pierwszego spotkania ambasadorowie krajowi omówią strategię krajową Porozumienia i ich rolę jako ambasadorów. To pierwsze spotkanie odbędzie się po ceremonii podpisania przez wszystkich członków Rady Porozumienia w ramach prezentacji „Porozumienie Europa na rzecz bardziej sprawiedliwej, neutralnej dla klimatu Europy”, mającej na celu zwiększenie ambicji klimatycznych i przyspieszenie sprawiedliwej transformacji klimatycznej.

Kontakt:

  • Komisja ds. Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii (ENVE) – Komitet Regionów

Alessandra Antonini – Alessandra.Antonini@cor.europa.eu

José Fonseca – Jose.fonsecalavado@cor.europa.eu

 

  • Porozumienie Burmistrzów w Europie

Frédéric Boyer – ambassadors@eumayors.eu