fbpx
Stalowe anioły wręczone
21 listopada 2022
Kujawsko-pomorskie. Sesja Osób z Niepełnosprawnościami
6 grudnia 2022
Pokaż wszystkie

Kujawsko-pomorska pomoc dla Ukrainy

Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego zdecydował o pomocy humanitarnej dla czterech ukraińskich obwodów – dniepropietrowskiego, żytomierskiego, donieckiego i chmielnickiego. Na Ukrainę wysłane zostaną m.in. materiały opatrunkowe, leki, agregaty prądotwórcze, śpiwory i żywność.

 

„Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego od początku konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy aktywnie wspiera społeczności lokalne i regionalne tego państwa. Jednym z priorytetów jest (…) pomoc w zapewnianiu niezbędnych do funkcjonowania w kraju objętym wojną materiałów. [Urząd Marszałkowski] (…) jest przez cały czas trwania wojny w kontakcie z partnerami ukraińskim i na bieżąco weryfikowane są ich potrzeby” – czytamy w uzasadnieniach projektów uchwał w sprawie wsparcia dla Ukraińców. Jego łączna wartość to 300 tys. złotych. Transport z pomocą humanitarną wyślemy na Ukrainę w ciągu najbliższych tygodni.

 

W przyjętym stanowisku radni uczcili pamięć urodzonego w Strzelnie wybitnego amerykańskiego fizyka i astronoma Alberta Abrahama Michelsona, w 170. rocznicę urodzin tego noblisty (Nobel z fizyki w 1907 roku), który skonstruował precyzyjny interferometr wykorzystywany m.in. do pomiaru prędkości światła i obliczania wielkości obiektów w kosmosie. Inicjatorką stanowiska jest przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska. Gośćmi posiedzenia byli biograf Michelsona Tomasz Kardaś i prezes toruńskiego Klubu Inteligencji Katolickiej prof. Michał Białkowski, który zaprosił obecnych na poświęconą uczonemu konferencję zaplanowaną na 14 grudnia.

 

„W uznaniu zasług dla promocji Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego, regionalnych zasobów dziedzictwa kulturowego i walorów krajoznawczych, a także [za] działania edukacyjne i popularyzatorskie wśród turystów i mieszkańców regionu” sejmik postanowił wyróżnić Medalem Honorowym za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego Koło Przewodników Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Toruniu, w 70-lecie jego działalności.

 

Bez głosów sprzeciwu sejmik zdecydował o wystąpieniu naszego województwa z Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego. Ta zawiązana w Szwecji przez grupę pasjonatów organizacja została przejęta przez prywatny podmiot biznesowy, który zamierza, korzystając z tej rozpoznawalnej marki, prowadzić działalność komercyjną. Nie chcemy uczestniczyć w tego rodzaju projekcie, co nie znaczy, że wycofujemy się z promowania naszego dziedzictwa kulinarnego. Wręcz przeciwnie wyjaśniał dziennikarzom przed posiedzeniem marszałek Piotr Całbecki.

 

Sejmik zaakceptował zaproponowane przez zarząd województwa stawki dotacji przedmiotowych dla operatorów kolejowych obsługujących regionalne przewozy pasażerskie w Kujawsko-Pomorskiem. To formalizacja ustaleń przyjętych wcześniej w umowach z Polregio i Arrivą RP. 

 

Dyskutowano również o budzącym społeczne emocje planowanym przebiegu torów dla kolei dużych prędkości związanej z przyszłym Centralnym Portem Komunikacyjnym. Lokalne społeczności wskazują, że przebieg linii wyznaczany jest arbitralnie, a prowadzone konsultacje nie przynoszą oczekiwanych skutków. Radni uzgodnili, że na grudniową sesję zostanie przygotowane stanowisko wzywające do uwzględnienia interesów mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego przy projektowaniu sieci.

 

Sejmik województwa przyjął stanowisko, w którym wyraża obawę co do kształtu przygotowywanych obecnie zmian w regulacjach dotyczących lecznictwa uzdrowiskowego, oraz apel do rządu i parlamentarzystów o wprowadzenie rozwiązań systemowych umożliwiających powszechną skuteczną terapię genową dla dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni.

fot. Mikołaj Kuras UMWKP