fbpx
Rekrutacja do programu teleopieki domowej w Kujawsko-Pomorskiem
9 listopada 2022
Kujawsko-pomorska pomoc dla Ukrainy
28 listopada 2022
Pokaż wszystkie

Stalowe anioły wręczone

Najbardziej zaangażowanym, rzetelnym, ofiarnym i twórczym w działaniach na rzecz drugiego człowieka zarząd województwa przyznał Stalowe Anioły – doroczne nagrody dla osób wyróżniających się w działalności społecznej. Nagrody trafiły do sześciu osób i trzech zespołów, przyznano także trzy wyróżnienie. Statuetki wręczyli w piątek (18 listopada) marszałek Piotr Całbecki i członkowie zarządu województwa Aneta Jędrzejewska i Sławomir Kopyść.

 

– Praca na rzecz drugiego człowieka to misja. Aby skutecznie nieść pomoc, prócz wiedzy trzeba mieć tę szczególną wrażliwość i życzliwe podejście do problemów drugiego człowieka. Nasze „stalowe anioły” sprostały temu wyzwaniu, często pomagali bezinteresownie, wykraczając poza swoje obowiązki służbowe – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Wśród tegorocznych zwycięzców są osoby i zespoły działające na rzecz rodzin, osób z niepełnosprawnościami, środowisk wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, zajmujące się aktywizowaniem i integrowaniem wspólnot lokalnych oraz wspieraniem sektora ekonomii społecznej i wolontariatu. Laureaci oprócz statuetek Stalowego Anioła i listów gratulacyjnych otrzymają nagrody finansowe. Uroczystość uświetnił występ Pauliny Grochowskiej-Stekli.

 

Lista nagrodzonych i wyróżnionych

Poprzez konkurs promujemy najciekawsze i najbardziej wartościowe inicjatywy w dziedzinie pomocy społecznej, nowatorskie podejścia, rzetelność i ofiarność pracowników oraz wolontariuszy placówek i programy opieki społecznej. Kandydatury mogą zgłaszać organy administracji publicznej, instytucje pomocowe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, a także nagrodzeni we wszystkich poprzednich edycjach konkursu.

 

Wywiady z laureatami poprzedniej edycji konkursu:

Pomagaj, będziesz szczęśliwszy! Rozmowa z Marią Konarzewską, dyrektorem bursy szkolnej nr 1 w Bydgoszczy
Docieramy, gdzie nas potrzebują. Rozmowa z Jarosławem Gryckiewiczem ze Spółdzielni Socjalnej Lubiczanka.

źródło: www.kujawsko-pomorskie.pl

foto: Andrzej Goiński/UMWKP