fbpx

KWRiST po raz pierwszy z udziałem ministra Siemoniaka

Obejrzyj debatę „Samorządy – nowe otwarcie”
17 maja 2024
Odznaczenia za wybitne zasługi w działalności na rzecz samorządu terytorialnego w Polsce
27 maja 2024
Pokaż wszystkie

KWRiST po raz pierwszy z udziałem ministra Siemoniaka

21 maja odbyło się comiesięczne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Po raz pierwszy w roli współprzewodniczącego KWRiST wystąpił nowy minister MSWiA – Tomasz Siemoniak. Związek Województw RP reprezentował mec. Rafał Cieślik.

Posiedzenie odbyło się  tradycyjnie w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji. Ze strony rządowej, oprócz nowego przewodniczącego był obecny m.in. Tomasz Szymański – wiceminister w MSWiA.

Jednym z punktów, które podczas obrad zostały poruszone był wniosek strony samorządowej KWRiST o informację Ministra Klimatu i Środowiska na temat możliwości powołania zespołu roboczego z udziałem strony samorządowej do prac nad nowelizacją ustawy Prawo łowieckie. Ministerstwo poinformowało, że jest na etapie tworzenia zespołu, natomiast współprzewodniczący Tomasz Szymański zawnioskował, aby Minister Klimatu i Środowiska uwzględniła w tym zespole przedstawicieli strony samorządowej KWRiST. Wiele zatem wskazuje na to, że ZWRP wkrótce zostanie poproszone o wskazanie swoich reprezentantów w tym formującym się Zespole. Przypomnijmy, że Zespół Koordynatorów ds. Łowiectwa przy ZWRP działa obecnie szczególnie aktywnie – https://polskieregiony.pl/intensywne-prace-zespolu-koordynatorow-ds-lowiectwa/

Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu został natomiast upoważniony do wydania opinii wiążącej na temat projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach.

Pozytywnie natomiast zostały zaopiniowane projekty rozporządzeń Ministra Infrastruktury dotyczące np. wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników, wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami, kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne czy uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji.

Istotne z punktu widzenia ZWRP były także projekty rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie Głównego Urzędu Statystycznego i programu badań statystycznych statystyki publicznej na lata 2024 i 2025. KWRiST dotychczas nie zaopiniowała żadnego z nich, natomiast w sprawie programu 2025, w najbliższy piątek (tj. 24.05) jest planowana Konferencja Uzgodnieniowa, do której zostały zaproszone samorządy (w tym także ZWRP). Po Konferencji projekt zostanie zaopiniowany przez Zespół Statystyki Publicznej, który został upoważniony do wydania wiążącej opinii przez KWRiST.

Kolejne posiedzenie KWRiST już za miesiąc.