fbpx
Wojewódzkie obchody Dnia Turystyki w Lidzbarku Warmińskim
1 października 2023
O działaniach międzypokoleniowych na Warmii i Mazurach
15 października 2023
Pokaż wszystkie

Laury Agrobiznesu na Warmii i Mazurach rozdane

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego rozstrzygnął konkurs o nagrodę marszałka – Laur Agrobiznesu 2023.

Podczas uroczystej GALI LAUR AGROBIZNESU w Auli im. Anny Wasilewskiej w Olsztynie podsumowano Konkurs Laur Agrobiznesu – 2023, na której zostali wyłonieni laureaci oraz wyróżnieni uczestnicy konkursu.

Gala Laur Agrobiznesu odbyła się po raz pierwszy. Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego uhonorował w szczególny sposób osoby, których działania, osiągnięcia i aktywność w branży rolniczej zostały dostrzeżone i wyjątkowo docenione w kraju i za granicą.

Celem inicjatywy było wyróżnienie najbardziej aktywnych osób z terenu województwa warmińsko-mazurskiego związanych zawodowo z rolnictwem, rybactwem, sektorem rolno-spożywczym, w tym przedsiębiorców.

Do konkursu zgłaszani zostali rolnicy, którzy wyróżniają się doskonałą organizacją gospodarowania, stosowaniem nowoczesnych technologii przy zachowaniu zasad ochrony środowiska przyrodniczego, ponadprzeciętną aktywnością zawodową we wskazanym obszarze, w tym wysokim poziomem produkcji rolniczej oraz producenci wytwarzających wysokiej jakości rolnicze surowce żywnościowe i żywność.

Podmiotami uprawnionymi do zgłoszenia kandydatów z województwa warmińsko-mazurskiego były: samorządy terytorialne, samorząd rolniczy, związki branżowe i organizacje społeczno-zawodowe rolników oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, a także placówki naukowe z terenu województwa.

Konkurs miał za zadanie przybliżyć społeczeństwu niepodważalne atuty rolnictwa, rybactwa, agrobiznesu wytwarzającego żywność stanowiącą mocne strony naszego regionu.

Uczestnicy oceniani byli w 7 kategoriach:

 • rolnicze gospodarstwo tradycyjne
 • rolnicze gospodarstwo wysokotowarowe
 • rolnicze gospodarstwo ekologiczne/stosujące metody ekologiczne
 • przetwórcy żywności regionalnej, naturalnej, tradycyjnej
 • gospodarstwo rybackie
 • rolnicze gospodarstwo/przedsiębiorstwo innowacyjne
 • gospodarstwo specjalistyczne

Laur Agrobiznesu – 2023 przyznano:

w kategorii rolnicze gospodarstwo tradycyjne:

Gospodarstwu Rolnemu Tadeusza Piórkowskiego z miejscowości Sasek Mały w gminie Szczytno

w kategorii rolnicze gospodarstwo wysokotowarowe:

Gospodarstwu Rolnemu Krzysztofa Buła z miejscowości Biały Grunt w gminie Świętajno

w kategorii rolnicze gospodarstwo/przedsiębiorstwo innowacyjne:

Gospodarstwu Rolnemu Jacka Szulwic z miejscowości Groszki w gminie Rybno

w kategorii rolnicze gospodarstwo ekologiczne/stosujące metody ekologiczne:

Pasiece Pucer Małgorzata i Dariusz Pucer, z miejscowości Pastwiska w gminie Barciany

w kategorii gospodarstwo specjalistyczne/działy specjalne:

Zagrodzie Edukacyjnej Warmińska Pszczoła Katarzyna Maziec z miejscowości Purda

w kategorii przetwórcy żywności regionalnej, naturalnej, tradycyjnej (opartej na surowcach z woj. warmińsko-mazurskiego):

Zakładowi Wędliniarskiemu FLIS-POL Jarosław Flis z gminy Miłomłyn

w kategorii gospodarstwo rybackie:

Gospodarstwu Rybackiemu Szwaderki z gminy Olsztynek

Nagroda finansowa dla laureatów, w każdej z ocenianych kategorii wyniosła 5 000,00 zł brutto i pochodzi ze środków ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Uwzględniono i przyznano również nagrody specjalne w wysokości 2 500,00 zł brutto dla:

Tradycyjnej Wędzarni Warmińskiej Jarosław Parol z Kaborna oraz Gospodarstwa Jeziorowego Sp. z o. o. w Ełku

Nominowani do Laura Agrobiznesu – 2023:

w kategorii rolnicze gospodarstwo tradycyjne:

 1. Gospodarstwo Rolne Wojciech Chmielewski z gminy Kruklanki
 2. Gospodarstwo Rolne Daniel Malicki z gminy Świątki

w kategorii rolnicze gospodarstwo wysokotowarowe:

 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rolłajsy Sp. z o. o. z gminy Gietrzwałd
 2. Artur Pawłowski z gminy Kalinowo

w kategorii rolnicze gospodarstwo/przedsiębiorstwo innowacyjne:

 1. Restauracja Rybna Rybaśka Justyna Ossowska z Koszelew z gminy Rybno
 2. Gospodarstwo Rolne Zbigniew Rećko z miejscowości Boćwinka w gminie Kruklanki

w kategorii rolnicze gospodarstwo ekologiczne/stosujące metody ekologiczne:

 1. Ekologiczne Gospodarstwo Rolne Agata i Krzysztof Niebrzydowscy z miejscowości Włodowo w gminie Świątki
 2. Anna i Wojciech Oczkowscy Ciche Wody Mazurska Ekozagroda z miejscowości Wężówko w gminie Budry

w kategorii gospodarstwo specjalistyczne/działy specjalne:

Pasieka Ostoja Warmińska Jacek Zabłocki z Bartoszyc

W kategorii przetwórcy żywności regionalnej, naturalnej, tradycyjnej (opartej na surowcach z woj. warmińsko-mazurskiego):

 1. Tradycyjna Wędzarnia Warmińska Jarosław Parol z gminy Purda
 2. Owczarnia Lefevre Magdalena i Stéphane Lefevre z gminy Jeziorany

w kategorii gospodarstwo rybackie:

 1. Gospodarstwo Jeziorowe Sp. z o.o. w Ełku
 2. Zbigniew Domalewski z gminy Świętajno

źródło: warmia.mazury.pl


ZWRP włącza się kampanię profrekwencyjną i zachęca do wzięcia udziału w wyborach. Już 15 października ważny dzień dla Polaków!