fbpx
Laury Agrobiznesu na Warmii i Mazurach rozdane
8 października 2023
Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny przeszły do historii
Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny przeszły do historii
23 października 2023
Pokaż wszystkie

O działaniach międzypokoleniowych na Warmii i Mazurach

W Olsztynie odbyła się wojewódzka konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych pod hasłem: „DZIAŁANIA MIĘDZYPOKOLENIOWE – SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ SENIORÓW”.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych i gminnych, kierownictwo ośrodków pomocy społecznej, centrów usług społecznych i powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz przedstawiciele środowisk seniorskich.

Pierwszym prelegentem był Konrad Zacharski, przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Opowiedział o działaniach sejmiku młodzieżowego, w tym o działaniach międzypokoleniowych.

Następnie Małgorzata Stanowska przybliżyła program „Seniorzy w akcji” jako dobrą praktykę w działaniach międzypokoleniowych, realizowaną przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Natomiast Jolanta Piotrowska z zarządu województwa opowiedziała o działaniach samorządu województwa warmińsko-mazurskiego na rzecz środowiska senioralnego w regionie. Pierwszą część uroczystości uświetnił występ grupy tanecznej Power Seniorek z Olsztyna. W trakcie konferencji można było podziwiać wystawę malarską grupy plastycznej „Paleta” działającej w Gminnym Ośrodku Kultury w Dywitach.

W drugiej części wydarzenia nastąpiło rozstrzygnięcie warmińsko-mazurskiego konkursu na Aktywnego Seniora/Seniorkę oraz Najlepszą Inicjatywę Seniorską. Konkurs został zorganizowany przez Federację Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa we współpracy ze Społeczną Radą Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W kategorii Aktywny Senior/Seniorka:

I nagroda: Teresa Urban, pełnomocniczka prezydenta Elbląga ds. seniorów, przewodnicząca Elbląskiej Rady Seniorów, członkini zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu.
II nagroda: Jerzy Klemens Kowalewicz, prezes zarządu Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, członek Gminnej Rady Pożytku Publicznego, wydawca papierowej i cyfrowej Gazety Domowej.
III nagroda: Jerzy Stanisław Tytz, prezes Stowarzyszenia Aktywna Gmina w Olsztynku, radny powiatu olsztyńskiego, członek zarządu Stowarzyszenia „Dobry Samorząd Miast i Gmin Olsztyńskich”, przewodniczący Rady Seniorów w Olsztynku.
Natomiast wyróżnienia zostały przyznane: Małgorzacie Wieczorek, Janinie Ostrouch i Czesławie Aptazy.

W kategorii Najlepsza Inicjatywa Seniorska:

Wyróżnienie trafiło do Gminnej Rady Seniorów w Srokowie za organizację pikniku pt. „Niedziela z seniorem”.

Nagrodę główną otrzymała Gminna Rada Seniorów w Barcianach za zorganizowanie akcji, dzięki której seniorzy z gminy Barciany mogli wziąć udział w programie Profilaktyka 40 plus.