fbpx
Joanna Skrzydlewska Marszałkiem Województwa Łódzkiego
16 czerwca 2024
Tramwaj z Łodzi do Konstantynowa wraca na tory
1 lipca 2024
Pokaż wszystkie

Łódzki WRDS o środkach z KPO

Łódzki WRDS o środkach z KPO

Kwestia wykorzystania środków unijnych była głównym tematem czwartkowego (20 czerwca) posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W wydarzeniu wzięła udział marszałek Joanna Skrzydlewska.

Na posiedzeniu Marszałek powołała dwóch nowych członków Rady ze strony samorządowej: Iwonę Dąbek, starostę zgierską, i Łukasza Więcka, starostę radomszczańskiego.

Jednym z głównych tematów był Krajowy Plan Odbudowy – środki unijne, które niedawno trafiły do Polski. Z ok. 60 mld euro, prawie jedną czwartą mogą pozyskać samorządy.

– Środki mogą zostać przeznaczone m.in. na zakup tramwajów, tzw. zieloną transformację miast (np. komunikacja, zazielenienie czy termomodernizację), gospodarkę wodno-kanalizacyjną czy tworzenie miejsc w żłobkach – powiedział Grzegorz Żmuda, zastępca dyrektora Departamentu Koordynacji Wdrażania Funduszy UE w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.

Dyskutowano również o stanie wykorzystania unijnych dotacji. Jak poinformował Mateusz Gaczyński, zastępca Departamentu Koordynacji KPO w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Polska jest wiceliderem w realizacji programów z unijnej Polityki Spójności. W rozdaniu 2014-2020, które jest obecnie w fazie zamykania, nasz kraj wykorzystał ponad 94 proc. Lepszym bilansem może się pochwalić tylko Cypr (ponad 95 proc.).

Rozmawiano również m.in. o stanie wdrażania programu regionalnego Funduszy Europejskich dla Łódzkiego 2021-2027. Obecnie poziom wykorzystania środków wynosi ponad 15 proc. Przypomnijmy, że w nowym unijnym rozdaniu nasze województwo dysponuje drugim co do wielkości budżetem – ok. 2,7 mld euro. Większe środki ma jedynie Śląskie – ponad 5 mld.

lodzkie.pl