fbpx

Lubelski Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030

Nowe życie miejskiej biblioteki w Kraśniku dzięki Funduszom Europejskim woj. lubelskiego
5 marca 2023
Ruszyły nabory do programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
19 marca 2023
Pokaż wszystkie

Lubelski Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030

W siedzibie urzędu marszałkowskiego odbyła się konferencja prasowa, w trakcie której zaprezentowano Lubelski Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030. W wydarzeniu wzięli udział: Wojewoda Lubelski Lech Sprawka, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Bartłomiej Bałaban, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki oraz Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Lublinie (WORD) Renata Bielecka.

Poziom bezpieczeństwa na drogach województwa lubelskiego jest nadal niezadowalający i odbiega od założonych celów. Na podstawie obserwacji aktualnych trendów należy jednak podkreślić, iż realizacja Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na najwyższym poziomie będzie dużym wyzwaniem dla naszego województwa. Priorytetem jest jednak życie i zdrowie wszystkich uczestników ruchu drogowego.

– Realnym czasem dojazdu ekipy ratunkowej do wypadku i udzielenie pomocy jest 15 minut. Będziemy starali się skrócić ten czas do 10 minut. Do 2050 roku chcemy, żeby nie było już żadnych ofiar śmiertelnych. Jest to ambitny program, ale możliwy do zrealizowania. Wiele rzeczy już się dzieje – to współdziałanie służb, lepszy system zarządzania i powiadamiania o wypadkach drogowych czy szybsze dotarcie ekip ratunkowych dzięki nowoczesnym wozom oraz śmigłowcom – podkreślał Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Bartłomiej Bałaban.

Głównym celem prezentowanego programu jest wizja zero, czyli zero ofiar śmiertelnych na drogach województwa lubelskiego. W ciągu ostatnich 10 lat nastąpił znaczny spadek liczby ofiar śmiertelnych oraz ciężko rannych. Roczne koszty wypadków i kolizji drogowych w województwie lubelskim za 2021 rok wynosiły ponad 1,8 mld zł, co stanowi około 10,5% budżetu województwa lubelskiego (wszystkich JST).

– Pragnę podkreślić, że w 2022 roku czas oczekiwania na połączenie z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w województwie lubelskim był najkrótszy w skali całego kraju. Jeżeli dochodzi do zdarzenia, to chcemy zapewnić jak najlepszą pomoc dla ewentualnych ofiar, tak żeby ratować ich zdrowie i życie – mówił Wojewoda Lubelski Lech Sprawka.

Filary Lubelskiego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Główne obszary interwencji zawarte są w pięciu filarach obejmujących działania infrastrukturalne, zmieniające zachowania uczestników ruchu, poprawiające bezpieczeństwo pojazdów oraz zwiększające efektywność ratownictwa i opieki powypadkowej. Tymi filarami są:

  1. System zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego.
  2. Bezpieczny człowiek.
  3. Bezpieczna droga.
  4. Bezpieczny pojazd.
  5. Ratownictwo i opieka powypadkowa.

W każdym z filarów wskazano podmiot koordynujący działania oraz podmioty współpracujące.

– Myślę, że każde działanie profilaktyczne jest bardzo cenne, ponieważ ogranicza nam liczbę ofiar wśród młodych ludzi. Chcę zaznaczyć, że zmiany przepisów (które podniosły taryfikator) sprawiły, że spadła liczba przestępstw drogowych – zapewniał Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie nadinspektor Artur Bielecki.

Lubelski Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2021-2030 zawiera m.in.:

  • liczbę wypadków i kolizji, a także zabitych i rannych oraz dane o wieku kierujących czy przyczynach wypadków;
  • wnioski, cele, założenia (m.in. cel do 2030 roku to połowa ofiar śmiertelnych poniżej 78 osób i rannych mniej niż 466);
  • procedury związane ze zdarzeniem drogowym i ponoszonymi kosztami (np. koszt jednostkowy w woj. lubelskim ofiary śmiertelnej to ponad 2,2 mln zł);
  • działania edukacyjne przygotowane i opisane przez WORD Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość, Kuratorium Oświaty w Lublinie i Moto Sekcję.

– Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego jest dla nas priorytetem. Jako przykład podam chociażby motocyklistów, których szkolimy bezpłatnie jako jedyni w kraju. W ostatnich trzech latach WORD w Lublinie przeszkolił 13 tys. osób, w tym 5 tys. kierowców zawodowych. Edukujemy już przedszkolaków, a także dzieci w wieku szkolnym oraz seniorów czy osoby, którym odebrano prawo jazdy za jazdę po alkoholu – powiedziała Renata Bielecka, dyrektor WORD w Lublinie.

źródło: lubelskie.pl