fbpx

Lubelskie: Kolejne umowy o dofinansowanie projektów w zakresie edukacji pozaformalnej

Kraśnicki szpital zyskał nowy obiekt
1 października 2023
Konferencja polsko-włoska w Lublinie
15 października 2023
Pokaż wszystkie

Lubelskie: Kolejne umowy o dofinansowanie projektów w zakresie edukacji pozaformalnej

Umowy beneficjentom przekazał marszałek Jarosław Stawiarski. Całkowita wartość tych umów wynosi niemal 4,5 mln zł, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich to ponad 3,8 mln zł.

Pierwszych 15 wnioskodawców podpisało umowy 26 września 2023 r. o dofinansowanie w ramach Działania 10.3 Kształcenie ogólne. Były to Jednostki Samorządu Terytorialnego. Umowy z rąk Marszałka Jarosława Stawiarskiego odebrały organizacje pozarządowe, szkoły oraz JST:

Lubelski Ośrodek Samopomocy,
Lubelska Szkoła Biznesu Sp. z o.o. Fundacji Rozwoju KUL,
Fundacja Centrum Rozwiązań Biznesowych,
Fundacja Współpracy i Rozwoju Inceptum,
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”,
Stowarzyszenie Grupa Inicjatyw Kulturalnych,
Fundacja Postscriptum,
Spółdzielnia Socjalna Nowy Pomysł,
„Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Adama Czartoryskiego” w Puławach,
„Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”,
Fundacja SYNERGIUM,
Spółdzielnia Socjalna Czapliniec,
Gmina Stanin,
Gmina Łaziska/Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach,
Gmina Wola Mysłowska.

– Wręczone dzisiaj umowy dla 15 beneficjentów pozwolą dofinansować projekty na wsparcie uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej. To uzupełnienie oferty edukacyjnej dla uczniów klas ze szkół podstawowych i liceów. Zajęcia odbywające się poza edukacją formalną pozwolą nabyć nowe umiejętności, odkryć uzdolnienia młodych ludzi oraz zachęcą ich do rozwijania zainteresowań – mówił marszałek Jarosław Stawiarski.

Założenia naboru na projekty w ramach Działania 10.3

Zgodnie z założeniami naboru dofinansowanie mogły uzyskać projekty dotyczące wsparcia rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną. Na przykład:

  • zajęcia rozwijające kompetencje – język angielski, język polski (w tym dla cudzoziemców), matematyka, podstawy przedsiębiorczości, zajęcia informatyczne, pokazy naukowe, doświadczenia;
  • zajęcia rozwijające umiejętności sportowe – pływanie, sztuki walki, nordic walking, piłka nożna;
  • zajęcia rozwijające zainteresowania – gra w szachy, taniec, ekologia, zajęcia plastyczne/malarstwo/rysunek, gra na instrumentach, lekcje śpiewu.

Projekty skierowane są wyłącznie do uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących mieszkających lub uczących się w województwie lubelskim, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej. Łącznie w 15 projektach udział weźmie 1785 uczniów szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących naszego województwa.

Działanie 10.3 Kształcenie ogólne

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 10.3 Kształcenie ogólne programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 trwał od 3 do 26 kwietnia 2023 r. Całkowita alokacja środków na jego sfinansowanie wyniosła blisko 20 mln zł, a dofinansowanie UE to ponad 18,8 mln zł. W naborze złożone zostały wnioski o dofinansowanie 73 projektów, z czego 53 zostały wybrane do dofinansowania. Łączna wartość pozytywnie ocenionych projektów wynosi prawie 15 mln zł, z czego ponad 12 mln zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Maksymalna wartość dofinansowania projektu z Funduszy Europejskich nie mogła przekroczyć 300 tys. zł. Wnioskodawca wnosi wkład własny w wysokości co najmniej 10% wartości projektu.

źródło: lubelskie.pl


ZWRP włącza się kampanię profrekwencyjną i zachęca do wzięcia udziału w wyborach. Już 15 października ważny dzień dla Polaków!