fbpx
Dla kogo tytuł Kobieta Roku Województwa Lubuskiego
Dla kogo tytuł Kobieta Roku Województwa Lubuskiego
15 maja 2023
V Lubuskie Święto Rowerowe zapowiada się atrakcyjnie
V Lubuskie Święto Rowerowe zapowiada się atrakcyjnie
29 maja 2023
Pokaż wszystkie

Lubuski Park Technologii Kosmicznych

Lubuski Park Technologii Kosmicznych

W poniedziałek 15 maja 2023 r. radni województwa podjęli decyzję o powołaniu spółki Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji. 

Spółka będzie zarządzać infrastrukturą wytworzoną w ramach projektu unijnego Park Technologii Kosmicznych oraz aplikować o pieniądze zewnętrzne z unijnych programów horyzontalnych oraz środków w dyspozycji Komisji Europejskiej z przeznaczeniem m.in. na badania naukowe i innowacje. Zadaniem spółki będzie również generowanie innowacyjnych projektów oraz stymulowanie współpracy biznesu, nauki i samorządu. O celach postawionych przed spółką oraz o szczegółach jej funkcjonowania mówił podczas sesji Sejmiku prof. Marek Banaszkiewicz, który kieruje zielonogórskim oddziałem Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk.

Chcemy zatrzymać najzdolniejszych studentów

Najważniejszym zadanie dla spółki będzie pozyskiwanie pieniędzy, bo chcemy się sami finansować. Najlepszym źródłem są środki europejskie oraz świadczenie usług dla przedsiębiorców. Naszym wkładem i kapitałem będą laboratoria Parku Technologii Kosmicznych – tłumaczył prof. Banaszkiewicz.

Misją spółki będzie zwiększenie poziomu innowacji województwa lubuskiego poprzez działania w sektorze kosmicznym oraz koordynowanie polityki innowacji. – Nasza kadra ma dużą wiedzę o tym, jak działa sektor kosmiczny oraz jak stymulować jego rozwój – podkreślił prof. Marek Banaszkiewicz.

Ale zadaniem spółki będzie także pomoc przy zakładaniu firmy oraz jej rejestracji, usługi badawcze dla przedsiębiorców, a potencjał Parku Technologii Kosmicznych będzie można wykorzystać ponadto w monitoringu Odry, którą w ubiegłym roku dotknęła katastrofa ekologiczna.

Marszałek Elżbieta Anna Polak zwróciła także uwagę, że działalność spółki PTK będzie szansą na zatrzymanie w regionie najzdolniejszych studentów kierunków ścisłych i technicznych.

To przedsięwzięcie to kamień milowy w naszym rozwoju. Nie będziemy latać w kosmos, możemy za to zatrzymać świetnych absolwentów, których „wysysa” obecnie Berlin, Wrocław czy Poznań. Wiemy o tym, bo od lat wspieramy koła naukowe działające na uczelniach publicznychpodkreślała marszałek, która także zwróciła uwagę, że Lubuskie – wbrew wielu rankingom – zajmuje m.in. drugie miejsce w Polsce pod względem sprzedaży produktów innowacyjnych.

Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego chce już się z nami spotkać, by przygotować się do współpracy i znaleźć swoje miejsce w Parku. W Nowym Kisielinie działają parki technologiczne i firmy, które są gotowe do technologicznej współpracy. W trakcie światowego Kongresu Astronautycznego w Paryżu z profesorem Banaszkiewiczem rozmawialiśmy z Europejską Agencją Kosmiczną, bo Park Technologii Kosmicznych to jedyne takie miejsce w Polsce. Naszym warunkiem do wsparcia technologii kosmicznych było utworzenie oddziału Centrum Badań Kosmicznych PAN w Lubuskiem. Od kilku lat oddział działa, a jego pracownicy wykładają na naszej uczelniprzypomniała Elżbieta Anna Polak.

Spółka gotowa do działania

Samorządy województwa w największym stopniu mogą wpływać na rozwój systemu innowacji, ale nie wszystkie regiony się tak angażują. Park Technologii Kosmicznych to oczko w głowie Lubuskiego – mówił dr Jerzy Tutaj, ekspert zarządzania innowacjami z Politechniki Wrocławskiej.

Za powołaniem spółki zagłosowało 17 radnych, jedna osoba była przeciwko, a sześć wstrzymało się od głosu. Spółka Park Technologii Kosmicznych – Badań, Rozwoju i Innowacji ma rozpocząć swoje działania od 1 lipca.

Budowa Parku Technologii Kosmicznych w Nowym Kisielinie Zielonej Górze jest na finiszu. Budynek ma być skończony do końca czerwca 2023 r. W tej chwili wykonywane są ostatnie instalacje i roboty budowlane, wykończenie wnętrz, montaż stolarki, prowadzone są również prace związane z wykończeniem elewacji oraz z zagospodarowaniem terenu. Planowany termin zakończenia realizacji rzeczowej projektu to 30 listopada 2023 r.

W międzyczasie sukcesywnie prowadzone są postępowania przetargowe związane z zakupem wyposażenia specjalistycznego PTK.

Park Technologii Kosmicznych powstaje w partnerstwie samorządu województwa lubuskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego i firmy Hertz Systems LTD. Wartość całego projektu to blisko 89 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to 61,4 mln zł. PTK będzie obiektem, gdzie znajdą się m.in. laboratoria elektroniki satelitarnej, medycyny kosmicznej, kryptografii i przeciwdziałania cyberzagrożeniom, pomieszczenia czystego montażu, integracji i testów systemów i podsystemów satelitarnych.

źródło: lubuskie.pl