fbpx

Lubuskie od lat wspiera przyszłych medyków stypendiami

Wkrótce otwarcie Pawilonu Rehabilitacyjnego w Lubuskim Centrum Ortopedii
1 stycznia 2024
Stacja dializ zapewnia leczenie nerkozastępcze dla pacjentów zarówno ze schyłkową, jak i z ostrą niewydolnością nerek.
Szpital w Gorzowie ma jedną z najnowocześniejszych stacji dializ w kraju
14 stycznia 2024
Pokaż wszystkie

Lubuskie od lat wspiera przyszłych medyków stypendiami

Lubuskie od lat wspiera przyszłych medyków

Stypendia dla przyszłych medyków. To oni będą pracować w lubuskich szpitalach. – Te stypendia są dla nas oczywistością – mówi członek Zarządu Województwa Lubuskiego Grzegorz Potęga, podkreślając, że od 2018 r. samorząd województwa przeznaczył na nie blisko 10 mln zł.

Lubuskie potrzebuje lekarzy, dlatego samorząd województwa wspiera finansowo przyszłych lekarzy, pielęgniarki i położne, a także psychologów. Celem programów stypendialnych jest, aby przyszli absolwenci u nas pracowali i tutaj realizowali się zawodowo i prywatnie. Łącznie na programy stypendialne od 2018 r. przeznaczono już blisko 10 mln zł.

O szczegółach dotyczących stypendiów, naboru oraz finansowania mówili goście czwartkowej konferencji (4 stycznia 2024 r.) w Urzędzie Marszałkowskim.

Grzegorz Potęga – członek Zarządu Województwa Lubuskiego – podkreślał, że w budżecie województwa na 2024 r. zabezpieczono środki na wypłatę stypendiów dla studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa lub położnictwa oraz dla studentów szkoleń podyplomowych z psychologii klinicznej oraz psychoterapii. W budżecie na wszystkie stypendia założono kwotę ponad 1,8 mln zł.

– To nie jest nowa sprawa. W województwie lubuskim stypendia dla kierunku lekarskiego będziemy wypłacać po raz siódmy, dzieje się to od 2018 r. Traktujemy stypendia w sposób odpowiedzialny, zdecydowany, systematyczny i racjonalny. Są dla nas oczywistością, którą chcemy systematycznie podkreślać i powtarzać w corocznych budżetach. Od 2018 r. przeznaczono na ten cel 9.725.100 zł – mówił członek zarządu Grzegorz Potęga. Przekazał, że w ramach VII naboru programu stypendialnego dla studentów kierunku lekarskiego wpłynęło 95 wniosków, 2 wnioski wycofano. Stypendium wynosi 2 tys. zł i wypłacane jest przez 9 miesięcy, co daję kwotę 18 tys. zł. Przyznano stypendia 70 studentom. Średnia uprawniająca do stypendium: 4,81 – 4,18. Z przyznanych stypendiów według studentów studiujących na uniwersytetach: Zielona Góra – 54, Zabrze – 2, Wrocław – 2, Poznań – 4, Szczecin – 3, Warszawa – 2, Kraków – 1, Olsztyn – 1, Katowice – 1. Według miejsca zamieszkania: lubuskie – 51, wielkopolskie – 6, kujawsko-pomorskie – 1, śląskie – 4, dolnośląskie – 3, mazowieckie – 2, łódzkie – 1, zachodniopomorskie – 1, pomorskie – 1. Łączna pula na ten cel wynosi 1.260.000 zł, 420.000 zł wypłacono w 2023 roku, a do czerwca 2024 r. kolejne 840.000 zł znajdzie się w rękach studentów.

W Lubuskiem realizowane są obecnie 3 programy stypendialne:

Program stypendialny dla studentów kierunku lekarskiego realizowany jest od 2018 r., podpisano 409 umów stypendialnych, o łącznej kwocie 7.638.000 zł, a 48 lekarzy odpracowuje stypendia w lubuskich szpitalach (Gorzów Wlkp., Nowa Sól, Świebodzin, Żary, Międzyrzecz, Zabór, Cibórz).

Program stypendialny dla studentów pielęgniarstwa lub położnictwa realizowany jest od 2019 r. Podpisano 152 umowy stypendialne, o łącznej kwocie 1.641,600 zł, a 86 pielęgniarek i położnych odpracowuje stypendium w lubuskich szpitalach (Gorzów Wlkp., Nowa Sól, Świebodzin, Żary, Międzyrzecz, Cibórz, Sulechów).

Program stypendialny dla studentów szkoleń podyplomowych z psychologii klinicznej oraz psychoterapii realizowany jest od 2022 r. Do tej pory podpisano 33 umowy stypendialne, o łącznej kwocie 445.500 zł, a jeden psycholog kliniczny już odpracowuje stypendium.

Zostańcie w Lubuskiem, niech to będzie wasze miejsce

Anna Chinalska – przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa Lubuskiego podkreślała, że utworzenie kierunku lekarskiego to był strzał w dziesiątkę. – Dużo posiedzeń Komisji Zdrowia, Rodziny i Spraw Społecznych Sejmiku Województwa dotyczyło braków kadrowych w naszych placówkach zdrowia, szczególnie było to widoczne w czasie pandemii. Po pandemii dług zdrowotny się nawarstwił. Potrzebujemy wykwalifikowanej kadry – mówiła radna województwa.

Nawiązała do danych Głównego Urzędu Statystycznego: w Lubuskiem 42 pielęgniarki przypadają na 10 tys. pacjentów, dla porównania w Lubelskim 68 pielęgniarek przypada na 10 tys. pacjentów.

W naszym regionie 9 położnych przypada na 10 tys. mieszkańców, a Łódzkie ma 17 położnych na 10 tys. mieszkańców. – Te dane potwierdzają, że potrzebujemy inwestować w młodych ludzi. Inwestycja w człowieka to najlepsza inwestycja, jest długoterminową i gwarantuje nam lepszą przyszłość. Gratuluję wszystkim stypendystom. Wasza przyszła praca to jest praca w służbie drugiemu człowiekowi. To nie jest łatwa praca, wymaga poświecenia i siły psychicznej. My jako samorząd chcemy was wesprzeć i podziękować. Chcemy, żebyście związali się swoim życiem zawodowym z Ziemią Lubuską. Zostańcie w naszym regionie. Niech to będzie wasze piękne miejsce do życia. Lubuskie jest warte Zachodu – podkreślała radna Anna Chianlska.

Radna województwa mówiła o stypendiach dla studentów kierunku pielęgniarstwa lub położnictwa. W ramach V naboru wpłynęło 87 wniosków, 7 wniosków odrzucono. Stypendium wynosi 1.200 zł, wypłacane jest przez 9 miesięcy, co daje łączną kwotę 10.800 zł. Stypendia przyznano 30 studentom. Średnia uprawniająca do pobierania stypendium: 4,98 – 4,78.

Stypendium otrzymują także studenci z województwa lubskiego, którzy studiują poza naszym regionem. Z przyznanych stypendiów według uniwersytetów: Łódź – 10, Poznań – 5, Legnica – 9, Nowy Tomyśl – 1, Gorzów Wlkp. – 3, Zielona Góra – 2.

Według miejsca zamieszkania wygląda to następująco: lubuskie – 28, wielkopolskie – 1, zachodniopomorskie – 1.

Łączna pula środków na ten cel wyniosła 324.000 zł, 108.000 zł zostało wypłaconych w 2023 roku, a kolejne 216.000 zł trafi do studentów w 2024 roku.

Szpital kliniczny to miejsce, gdzie można się kształcić i rozwijać

Sebastian Ciemnoczołowski – radny województwa, Główny Specjalista ds. Rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze podkreślał, że zawód pielęgniarski jest zawodem starzejącym się. – Każda młoda osoba będzie przyjmowana w naszym szpitalu z otwartymi ramionami i tak samo wygląda to jeśli chodzi o lekarzy. Zawód pielęgniarski w ostatnich latach jest inaczej postrzegany i lepiej opłacany, jest zawodem, gdzie trzeba mieć wysokie kwalifikacje. Zachęcam, aby składać aplikacje do naszego szpitala, który jest szpitalem klinicznym. Zostało zatrudnionych wielu profesorów, doktorów, jest to miejsce, gdzie można się dalej kształcić i rozwijać – podkreślał radny Sebastian Ciemnoczołowski.

Radny mówił o stypendiach dla studentów szkoleń podyplomowych z psychologii klinicznej oraz psychoterapii. W ramach II naboru wpłynęło 25 wniosków, 3 wnioski zostały odrzucone. Stypendium wynosi 1.500 zł, wypłacane jest przez 9 miesięcy, co daje łączną kwotę w wysokości 13.500 zł. Stypendia przyznano 22 studentom. Wszyscy stypendyści pochodzą z województwa lubuskiego. Szkolenia z psychologii klinicznej: 1 student, szkolenia z psychoterapii: 21 studentów.

Nurty psychoterapii: psychoterapia systemowa, behawioralno-poznawcza, integratywna, psychodynamiczna, humanistyczna, Gestalt, uzależnień.

Kwota na ten cel wynosi 297.000 zł. Z puli tej w 2023 r. wypłacono 99.000 zł, kolejne 198.000 zł zostanie wypłacone w tym roku.

Radny pogratulował stypendystom. – Jeśli chodzi o lekarzy i pielęgniarki to zawody te są naprawdę gorliwie opłacane, jeśli chodzi o psychologię, to jest duże wyzwanie i mamy wiele do zrobienia – dodał Sebastian Ciemnoczołowski.

Stypendia to ważne wsparcie

O tym, jak ważne jest to wsparcie, mówili stypendyści.

Ewa Zalska – studentka VI roku kierunku lekarskiego zaznaczyła, że należy do grona osób, które nie pochodzą z województwa lubuskiego. – Zostałam zachęcona, aby tu się dalej kształcić. To niesamowita motywacja, dzięki tym pieniądzom jesteśmy w stanie zaoszczędzić i przeznaczyć te środki na specjalistyczne kursy – mówiła.

Jakub Wojtacha – student V roku kierunku lekarskiego podkreślał, że stypendium jest dużym wsparciem, pozwala na studiowanie, ale nie tylko. – Mam możliwość uczestnictwa w różnych szkoleniach i kursach, a także wyjazdach zagranicznych. Ja lubię województwo lubuskie, pochodzę stąd. Dla mnie to jest dodatkowa motywacja, aby zostać tu. Szpital Uniwersytecki dalej możliwości rozwoju. Zachęcam innych do składania wniosków o te stypendia – mówił.

Monika Madejska – studentka I roku studiów pielęgniarstwa drugiego stopnia podziękowała za taką formę wsparcia i motywacji, zwłaszcza w swojej grupie zawodowej pielęgniarek i położnych. Zaapelowała w imieniu przyszłych stypendystów o kontynuowanie tej formy wsparcia.

Monika Kowal – studentka III roku szkolenia podyplomowego z psychologii klinicznej podkreślała, że zawód psychologa wymaga nieustającego dokształcania. – Stypendia są dużą pomocą finansową. Szkolenia są drogie i nie są dofinansowywane – wskazywała.

Dariusz Dobrowolski – student II roku szkolenia z psychoterapii w nurcie psychodynamicznym jest Lubuszaninem i jako terapeuta pracuje w zawodzie od 15 lat. – Pracuję w Nowym Dworku i widzę, jak bardzo dużo jest kłopotów, zwłaszcza wśród młodych osób i jak bardzo dynamicznie zmieniają się te problemy. Szkolenie w kierunku psychoterapii jest niekończące się. Nie można się zatrzymać i powiedzieć – wszystko wiem. Terapeuci muszą się rozwijać nieustannie. Często decyzja o tym, aby dalej się kształcić wynika głównie z powodów finansowych. Dla naszych pacjentów to również plus, bo mogą być leczeni przez dobrze wykwalifikowaną kadrę.

źródło: lubuskie.pl