fbpx

Lubuskie spotyka się w sprawie Łuku Mużakowa

Komora hiperbaryczna w Zielonej Górze już leczy pacjentów
26 listopada 2021
W Lubskiem obradowała Wojewódzka Rada Kobiet
10 grudnia 2021
Pokaż wszystkie

Lubuskie spotyka się w sprawie Łuku Mużakowa

W czwartek, 2 grudnia, po raz pierwszy po jego ukonstytuowaniu, spotkali się polscy członkowie Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Polsko-Niemiecki Geopark Łuk Mużakowa. Jak podkreślili uczestnicy tej konferencji, trzeba zakasać rękawy i brać się do roboty, gdyż plany są naprawdę ambitne…

Podczas tego spotkania swoimi planami i obawami dzielili się samorządowcy. I zastanawiali się nad tym co zrobić, aby członkowie Ugrupowania w jak najszerszy sposób korzystali ze środków zewnętrznych na realizację zadań EUWT. Już wiadomo, że w najbliższym czasie będzie się sporo działo.

– Samorząd województwa zarezerwował w budżecie 6 mln zł na koncepcję projektową oraz zakup nieruchomości w Łęknicy z przeznaczeniem na Lubuskie Centrum Edukacji Ekologicznej. To budynek dawnego domu dziecka położony w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Mużakowskiego – powiedział członek zarządu województwa  lubuskiego Tadeusz Jędrzejczak.

Polska reprezentacja w Ugrupowaniu to gminy Brody, Łęknica, Przewóz, Trzebiel, Tuplice, Żary, miasto Żary oraz województwo lubuskie. Głównym celem EUWT Geopark Łuk Mużakowa jest koordynacja, ułatwianie i wspieranie polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej pomiędzy jego członkami, z korzyścią dla zrównoważonego rozwoju obszaru Geoparku Łuk Mużakowa. EUWT z o.o. Geopark Łuk Mużakowa stawia sobie ponadto za cel przyczynienie się, poprzez realizację wymienionych poniżej zadań, do wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej Unii Europejskiej.

Zadania EUWT reprezentacja polsko-niemieckiego Geoparku Łuk Mużakowa na zewnątrz, opracowanie planów, koncepcji i strategii w zakresie edukacji geologicznej i ogólnej edukacji ekologicznej, w szczególności dzieci i młodzieży, oraz w zakresie infrastruktury geoturystycznej, wspieranie współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju Geoparku Łuk Mużakowa, realizacja działań z zakresu public relations, edukacji, a także projektów polsko-niemieckich z tych zakresów, samodzielnie lub we współpracy z podmiotami trzecimi, a także współpraca przy opracowywaniu dokumentacji geologicznej i historycznej na rzecz zrównoważonego rozwoju Geoparku, współpraca w zakresie ochrony dziedzictwa geologicznego i kulturalnego, ochrony krajobrazu i przyrody ożywionej, pozyskiwanie środków finansowych.

 

Źródło i foto: lubuskie.pl