fbpx
marszałek Polak
W sprawie Europy
4 grudnia 2020
wideokonferencja
Głos samorządów w sprawie podziału dotacji
15 grudnia 2020
Pokaż wszystkie

Lubuskie. Stypendia dla sportowców

olimpiada sportowa

188 tys. zł w 2021 r. przeznaczył samorząd województwa lubuskiego na stypendia sportowe. Właśnie ruszył nabór wniosków, który potrwa do 8 stycznia. Stypendia przyznawane są po raz czternasty.

Stypendia przeznaczone są dla wybitnie uzdolnionych sportowców w kategoriach: juniora młodszego, juniora, młodzieżowca oraz tych będących w pierwszym roku kategorii seniora. O wsparcie mogą starać się także osoby niepełnosprawne za osiągnięte wysokie wyniki w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie. Stypendia zostaną przyznane sportowcom, zarówno w indywidualnych, jak i zespołowych dyscyplinach. Muszą oni jednak spełnić w 2020 r. co najmniej jeden z następujących warunków:

1) reprezentować Polskę na Igrzyskach Olimpijskich lub na Igrzyskach Paraolimpijskich,

2) reprezentować Polskę na Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy w kategorii seniorów, młodzieżowców, juniorów lub juniorów młodszych lub reprezentowali Polskę na Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży,

3) zdobyć medal na głównych Mistrzostwach Polski Seniorów lub zdobyli medal na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski, Mistrzostwach Polski Juniorów, Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych, objętych Systemem Sportu Młodzieżowego,

4) zdobyć medal na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy w sportach osób niepełnosprawnych,

5) zostal medalistą Mistrzostw Polski w zespołowych grach sportowych seniorów, młodzieżowców, juniorów lub juniorów młodszych.

 

Do składania wniosków zaproszone są kluby, związki sportowe oraz organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, mające swoje siedziby na terenie województwa lubuskiego. Wraz z zaopiniowanym przez Lubuską Federację Sportu wnioskiem należy złożyć oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeniowych kandydata do stypendium, stanowiące załącznik do wniosku.

Wnioski należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego przy ul. Podgórnej 7, 65-057 Zielona Góra lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego w Gorzowie Wlkp. Dokumenty złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. O terminie złożenia wniosku decyduje data stempla pocztowego, w przypadku wniosków wysyłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu, w przypadku wniosków złożonych osobiście.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Turystyki i Sportu w Departamencie Infrastruktury Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, pod numerem telefonu: 68 45 65 273 lub emailem pod adresem m.sobiech@lubuskie.pl. Więcej informacji znajduje się też na stronie internetowej www.lubuskie.pl w zakładkach SPORT I EDUKACJA oraz STYPENDIA MARSZAŁKA oraz www.bip.lubuskie.pl w zakładce POLITYKA SPOŁECZNA – STYPENDIA MARSZAŁKA.