fbpx
Ludzie regionów – Grzegorz Schreiber – marszałek województwa łódzkiego
29 lutego 2024
Warsztat ze stresologii dla koordynatorów ds. ZWRP
Warsztat ze „stresologii” dla koordynatorów ds. ZWRP
6 marca 2024
Pokaż wszystkie

Lutowe obrady Komisji ds. Ochrony Zdrowia ZWRP

Lutowe obrady Komisji ds. Ochrony Zdrowia ZWRP

Wsparcie finansowe działalności samorządowych jednostek zdrowia i rozkład wydatków w poszczególnych regionach – o tym m.in. dyskutowali 28 lutego 2024 w Warszawie członkowie Komisji ds. Ochrony Zdrowia ZWRP i Dyrektorzy Departamentów Polityki Zdrowotnej w Urzędach Marszałkowskich.

Poza członkami Komisji Ochrony Zdrowia Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej i Dyrektorami Departamentów Polityki Zdrowotnej w Urzędach Marszałkowskich, w spotkaniu uczestniczyła także Małgorzata Zadorożna – Dyrektor Departamentu Rozwoju Kadr Medycznych w Ministerstwie Zdrowia.

Jednym z ważniejszych punktów posiedzenia było wystąpienie Romana Kolka – przewodniczącego Komisji na temat wydatków samorządów województw w latach 2021-2023 na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia, w tym wydatków na dofinansowanie podległych jednostek oz. Przewodniczący przygotował materiał na podstawie nadesłanych przez wszystkie województwa informacji i danych. To pozwoliło na szczegółowe przeanalizowanie i przedyskutowanie poszczególnych pozycji w zakresie wydatków i tego, w jaki sposób rozkładają się one w poszczególnych regionach. Druga część prezentacji przewodniczącego była poświęcona zagadnieniu prawnej restrukturyzacji szpitali, jej zakresom i płynącym z niej korzyściom.

Omówiono także wsparcie finansowe działalności jednostek ochrony zdrowia samorządów województw w latach 2021-2023, na podstawie danych udostępnionych przez Departamenty Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędów Marszałkowskich.

W porządku obrad znalazł się również punkt dotyczący kształcenia specjalistycznego lekarzy w Polsce, analiza zatrudnienia lekarzy w regionach oraz miejsc realizacji specjalizacji i tryb naboru specjalistycznego.

W sprawach różnych członkowie Komisji ustalili o procedowaniu w trybie obiegowym projektu stanowiska w sprawie wsparcia idei badań w kierunku wykrywania wirusowego zapalenia wątroby typu C.

Biuro Związku Województw RP na posiedzeniu Komisji reprezentowała Lidia Sztramska.