fbpx
O Interregach w Gdańsku
10 kwietnia 2024
Szczyt Klimatyczny TOGETAIR 2024 już 22 i 23 kwietnia
10 kwietnia 2024
Pokaż wszystkie

Marcowa KWRiST

Marcowa KWRiST

Comiesięczne obrady Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu terytorialnego pozwalają konsekwentnie realizować projekty, uruchamiają potrzebne dyskusje i stanowią okazję do efektywnego, bezpośredniego dialogu pomiędzy samorządem a rządem. Tak było także 27 marca 2024.

Posiedzenie KWRiST tradycyjnie odbyło się w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Obradom komisji współprzewodniczyli Tomasz Szymański, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji oraz prezydent Lublina Krzysztof Żuk.

Marcowa KWRiST

W agendzie znalazło się m.in. omówienie wyników kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie funkcjonowania samorządu terytorialnego w dwóch obszarach:

  • Prawidłowość zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego finansowania zadań publicznych.
  • Wsparcie finansowe samorządów przez państwo w okresie reform podatkowych i odbudowy gospodarki po epidemii COVID-19.

Omówiona została także propozycja rewizji KPO wysunięta przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Przedyskutowano również projekt rozporządzenia Ministerstwo Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalnego obszaru ochrony kilkunastu siedlisk w Polsce. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Na marcowym posiedzeniu KWRiST Związek Województw RP reprezentowali dyrektor biura dr Jakub Mielczarek oraz adwokat Rafał Cieślik.

Marcowa KWRiST