fbpx

Marszałek na obradach Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Podkarpacia

Podkarpackie Centrum Innowacji inwestuje w młodych twórców
Podkarpackie Centrum Innowacji inwestuje w młodych twórców
1 kwietnia 2024
W Krośnie obradował Komitet Monitorujący polsko-ukraińskie programy transgraniczne
22 kwietnia 2024
Pokaż wszystkie

Marszałek na obradach Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Podkarpacia

Marszałek na obradach Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Podkarpacia

Biorąc pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze regionu, ilość i różnorodność form ochrony przyrody w regionie jest wystarczająca. Tworzenie kolejnych form ochrony i związanych z nimi obostrzeń, będzie negatywnie oddziaływać na gospodarkę i rozwój województwa – mówił marszałek Władysław Ortyl, podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Podkarpacia.

Wyjazdowe posiedzenie zespołu odbyło się w Rzeszowie. Uczestniczyli w nim parlamentarzyści z regionu: Ewa Leniart. Teresa Pamuła, Kazimierz Gołojuch, Fryderyk Kapinos, Jan Warzecha i Rafał Weber. Na spotkanie przyjechali przedstawiciele samorządów, lasów państwowych, zakładów usług leśnych. Gościem obrad był marszałek Władysław Ortyl.

Tematem posiedzenia była kwestia konsekwencji decyzji ministra klimatu i środowiska, ograniczająca prowadzenie działalności gospodarczej na terenie lasów państwowych w województwie podkarpackim.

Tę decyzję oceniam jako podjętą pochopnie, bez konsultacji społecznych. Odpowiedzialny urzędnik państwowy nie mógłby podjąć decyzji niosącej tak dalekosiężne skutki, bez głębokiej, przemyślanej analizy – mówiła w czasie spotkania szefowa parlamentarnego zespołu poseł Ewa Leniart.

Marszałek Władysław Ortyl w swej prezentacji podczas debaty ukazał istniejące formy ochrony przyrody w regonie, proponowane nowe formy oraz konsekwencje decyzji ministra klimatu i środowiska o wstrzymaniu lub ograniczeniu wycinki lasów.

Nasz region to duże bogactwo różnorodności biologicznej oraz cenne zasoby przyrodnicze. Ochrona prawna obejmuje 44,9% ogólnej powierzchni województwa – według metodologii GUS jesteśmy czwartym pod tym względem regionem w kraju. Według analizy powierzchniowej aż 52,6% powierzchni województwa objęte jest ochroną prawną. Występują u nas wszystkie rodzaje form ochrony przyrody i krajobrazu, jakie przewiduje ustawa. Według GUS w latach 2012-2022 powierzchnia lasów w województwie zwiększyła się o prawie dziesięć tysięcy hektarów. Podkarpacie w 2022 roku zajmowało – po województwie lubuskim – drugie miejsce pod względem zalesienia w stosunku do ogółu powierzchni, a lasy ogółem zajmowały 38,3% całkowitej powierzchni – mówił marszałek Ortyl, ukazując specyfikę regionu.

Marszałek podkreślał, że biorąc pod uwagę uwarunkowania przyrodnicze województwa ilość i różnorodność form ochrony przyrody w regionie jest wystarczająca.

Tworzenie kolejnych form ochrony i związanych z nimi obostrzeń, będzie negatywnie oddziaływać na gospodarkę i rozwój województwa. Należy w pierwszej kolejności kłaść nacisk na zachowanie i prawidłowe funkcjonowanie obecnie istniejących form ochrony – zaznaczył gospodarz województwa.

Odnosząc się do obostrzeń, które na terenie województwa podkarpackiego objęły łącznie 18 784,58 ha, czyli 5% ogólnej powierzchni RDLPw Krośnie, a w samym Nadleśnictwie Bircza ograniczenia dotyczą aż 41% powierzchni tej jednostki, marszałek mówił o konsekwencjach decyzji ministerstwa.

Na dziś nie znamy pełnych skutków ekonomicznych działań i decyzji Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Bezsporne jest jednak to, że ta decyzja może przyczynić się do niekorzystnych skutków finansowych, społecznych i gospodarczych w wielu branżach, ma oddziaływanie na przemysł drzewny, na zakłady usług leśnych, na branże powiązane z drewnem- tartaki czy firmy meblarskie, a tym samym negatywnie wpłynąć na budżety gmin. Ma oddziaływanie na życie wielu mieszkańców regionu – podkreślał marszałek.

O dotychczasowych i kolejnych działaniach na rzecz zmiany decyzji ministra klimatu i środowiska mówiła poseł Ewa Leniart.

Nie zostawimy tego tematu. Konsekwencją tego spotkania będzie oficjalnie wystąpienie czyli dezyderata, skierowane do pani minister Pauliny Henning-Kloski. Będziemy w nim oczekiwać od pani minister wycofania decyzji, która jest nietrafiona. Na przyszłość będziemy także oczekiwać, że kolejne decyzje pani minister podejmowane będą w oparciu o dialog społeczny – podkreślała szefowa Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Podkarpacia, poseł Ewa Leniart.

podkarpackie.pl