fbpx

W Krośnie obradował Komitet Monitorujący polsko-ukraińskie programy transgraniczne

Marszałek na obradach Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Podkarpacia
Marszałek na obradach Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju Podkarpacia
5 kwietnia 2024
Władysław Ortyl po raz czwarty marszałkiem województwa podkarpackiego
Władysław Ortyl po raz czwarty marszałkiem województwa podkarpackiego
14 maja 2024
Pokaż wszystkie

W Krośnie obradował Komitet Monitorujący polsko-ukraińskie programy transgraniczne

Wicemarszałek Piotr Pilch wziął udział w otwarciu obrad Komitetu Monitorującego polsko-ukraińskie programy transgraniczne perspektyw 2014-2020 i 2021-2027, który zebrał się w Krośnie. W dwudniowym posiedzeniu uczestniczył m.in. Josef Michálek z Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej, Konrad Wojnarowski – wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Ihor Yaremenko z Sekretariatu Gabinetu Ministrów Ukrainy, Eliza Dzwonkiewicz – Konsul Generalny RP we Lwowie oraz przedstawiciele 10 przygranicznych regionów Programu i 4 euroregionów.

Marszałek Pilch podkreślił rolę województwa podkarpackiego we współpracy polsko-ukraińskiej, wagę realizowanych projektów oraz pomocy na rzecz uchodźców z terenów dotkniętych rosyjską agresją: –Dobre fluidy współpracy, które unoszą się nad Podkarpaciem z pewnością będą sprzyjać wypracowaniu dobrych rozwiązań podczas Państwa obrad. Witam w regionie, który dla wielu jest najpiękniejszą częścią Polski.

Komitet Monitorujący wybrał zwycięskie projekty naboru w priorytecie ŚRODOWISKO. Biorąc pod uwagę trudną sytuację naszych wschodnich sąsiadów, przesunął dostępne środki i nagrodził grantami o łącznej wartości prawie 82 milionów euro aż 44 przedsięwzięcia, w tym m.in. projekty wodno-kanalizacyjne gmin Solina, Lesko, Olszanica i Bukowsko, projekt monitorowania czystości wody złożony przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną oraz projekty wspierające bioróżnorodność przygotowane przez Miasto Tarnobrzeg i Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną w Jarosławiu we współpracy z ukraińskim partnerami. Omówiono także zagadnienia związane z zamykaniem poprzedniej perspektywy, czyli Programu Współpracy Transgranicznej Polska-(Białoruś)-Ukraina 2014-2020 oraz podjęto wstępne decyzje odnośnie przeznaczenia pozostałych środków Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027.

Nowy program został przyjęty przez Komisję Europejską 30 listopada 2022 r. Jego celem jest wsparcie transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu Polski i Ukrainy. Program skierowany jest do polskich i ukraińskich regionów przygranicznych oraz wszystkich instytucji non-profit działających na tym obszarze. Unia Europejska przeznaczyła na jego realizację 235,9 mln EUR (z tego minimum 214,4 mln EUR na projekty), a jego całkowity budżet to ponad 262 mln EUR. Województwo podkarpackie jest jednym z czterech regionów uczestniczących w nim po stronie polskiej.

podkarpackie.pl