fbpx

Marszałkowie dyskutowali o bezpieczeństwie energetycznym

Polityka rolna na Konwencie Marszałków Województw RP
8 grudnia 2022
Obradował Konwent Dyrektorów ROPSów
12 grudnia 2022
Pokaż wszystkie

Marszałkowie dyskutowali o bezpieczeństwie energetycznym

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbył się Konwent Marszałków Województw RP. Podczas drugiego modułu uczestnicy obrad pochylili się m.in. nad tematem bezpieczeństwa energetycznego w kontekście aktualnych uwarunkowań.

Przeczytaj: Polityka rolna na Konwencie Marszałków Województw RP – Polskie Regiony

Wydarzenia ostatnich dwóch lat, tj. pandemia COVID, a szczególnie agresja Rosji na Ukrainę, spowodowały istotne ograniczenia oraz zmiany kierunków dostaw nośników energii. Przełożyło się to na istotny wzrost cen energii, a w konsekwencji na znaczącą destabilizację gospodarek wszystkich krajów europejskich.
– Ważna w tym kontekście jest kontynuacja zadań związanych ze wzrostem efektywności wykorzystania energii zarówno cieplnej, jak i elektrycznej w myśl tezy, że najbardziej zielona energia to ta, której nigdy nie zużyliśmy, więc nie było potrzeby, aby ją wytwarzać. Wierzę, że dzisiejsze spotkanie będzie miało istotny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w naszych regionach – podkreślał marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.
O perspektywach polskiej energetyki oraz OZE mówiła Minister Klimatu i Środowiska Anna Moskwa.
– Po raz pierwszy duży projekt atomowy Polski jest tak zaawansowany. Przed nami decyzja środowiskowa, dokumentacja została już złożona. Przewidujemy, że w 2026 roku rozpocznie się budowa elektrowni w oparciu o pierwszą wybraną amerykańską technologię w lokalizacji Lubiatowa Kopalina. Równocześnie pracujemy nad wyborem drugiego miejsca – wyjaśniła minister Anna Moskwa.
Kolejnym prelegentem był Paweł Mirowski, Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który poruszył kwestie finansowania programu Czyste powietrze oraz innych programów transformacji energetycznej.
– Program Czyste powietrze jest realizowany od ponad czterech lat, a jego celem jest walka ze smogiem i poprawa jakości powietrza. Nie było dotąd w historii Polski tak kompleksowego programu, który w swoim założeniu zajmuje się kwestią jakości powietrza, wymianą wysokoemisyjnych źródeł ciepła oraz poprawą efektywności energetycznej budynków – przekonywał prezes Mirowski.
Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, wystąpił w imieniu polskich województw z Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego.
– Promocja regionalnych produktów leży nam wszystkim na sercu. Dlatego Komisja Żywności ZWRP na swoim posiedzeniu dała zielone światło dla koncepcji stworzenia znaku, który skupiałby producentów regionalnej i tradycyjnej żywności ze wszystkich polskich regionów – dodał wicemarszałek Krzysztof Grabowski.
Więcej o idei tego znaku opowiedział Tomasz Kobierski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Międzynarodowych Targów Poznańskich.
– Chcemy stworzyć nową sieć, która byłaby pod całkowitą kontrolą Związku Województw. Byłby to nowy znak, podkreślający najwyższą jakość produktów żywności, znak doceniający regionalne wyroby i promujący towary najwyższej jakości. To także wsparcie rolników i producentów żywności – zapewniał Tomasz Kobierski.
Następnie wystąpił Artur Czapiewski, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Drogowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który przedstawił koncepcję organizacji egzaminów na prawo jazdy w kontekście zmian ustaw.
Ostatni prelegent posiedzenia, Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju UMWL Bogdan Kawałko, przedstawił raport z prac zespołów eksperckich oraz grup tematycznych funkcjonujących w ramach Konwentu Marszałków Województw RP w okresie przewodnictwa Województwa Lubelskiego.

Obrady, które odbyły się 8 grudnia br.  zakończyły półroczną prezydencję Województwa Lubelskiego. Przewodnictwo na okres kolejnych 6 miesięcy zostało przekazane Województwu Wielkopolskiemu, które reprezentował wicemarszałek Krzysztof Grabowski.