fbpx

Polityka rolna na Konwencie Marszałków Województw RP

Komisja ds. Ochrony Zdrowia oceniła projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
8 grudnia 2022
Bezpiecznie na drodze
8 grudnia 2022
Pokaż wszystkie

Polityka rolna na Konwencie Marszałków Województw RP

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski otworzył posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP. Drugi i ostatni konwent prowadzony pod prezydencją województwa lubelskiego odbywa się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Obrady zostały w całości poświęcone rozwojowi rolnictwa, bezpieczeństwu żywnościowemu oraz energetycznemu.

I moduł posiedzenia
Rozwój rolnictwa i bezpieczeństwo żywnościowe

Podczas pierwszego modułu poruszono temat rozwoju polskiego rolnictwa oraz problemy i zadania związane z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego zarówno w skali kraju, jak również w Europie. Kilka zjawisk przyczyniło się bezpośrednio do obaw o tę strefę, m.in. pandemia COVID-19 oraz rosyjska agresja na Ukrainie, ale także zmiany klimatu oraz cyklicznie pojawiające się choroby zakaźne zwierząt gospodarskich. Trzeba zaznaczyć, że obszary wiejskie stanowią dominujący element struktury przestrzennej Polski – obejmują one ponad 29 mln ha, co stanowi blisko 93% powierzchni kraju.

– Polityka rolna polskiego rządu sprawiła, że w miarę suchą stopą przeszliśmy pandemię. Mamy wizję i perspektywy, aby polskie rolnictwo było silnym elementem gospodarki – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.
Pierwszy prelegent, Wicepremier, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, mówił o perspektywie rozwoju polskiego rolnictwa w kontekście aktualnych uwarunkowań.

– Rząd stoi przed problemem skutecznej pomocy dla Ukrainy w transporcie zbóż. Widzimy różne niebezpieczeństwa z tym związane, m.in. z ich niekontrolowanym przepływem. Również wielkim wyzwaniem jest stabilizacja innych rynków i zapewnienie dochodu dla rolników. Zmagamy się dalej z afrykańskim pomorem świń. Realizujemy także Krajowy Plan Odbudowy i bardzo mocno podkreślamy rolę przetwórstwa – mówił wicepremier Henryk Kowalczyk.

Następnie głos zabrała Joanna Gierulska, zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która przedstawiła politykę wsparcia obszarów wiejskich w perspektywie 2021-2027.

– Na bezpieczeństwo żywnościowe składają się różne elementy. Musimy mieć stabilną produkcję, dobre przetwórstwo i odpowiednią dystrybucję. Musimy także pamiętać o konsumentach, którzy coraz częściej oczekują produktów o odpowiednich etykietach – podkreślała Joanna Gierulska.

Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski łączył się online i przybliżył długoterminową wizję rozwoju europejskiego rolnictwa.
– Mamy wspólną politykę krajową, wspólne cele, ale to kraje członkowskie wybierają, co preferują w swojej polityce rolnej. Polska jako jeden z pierwszych krajów ma przyjęty plan strategiczny. Dużym problemem w gospodarstwach rolnych jest wiek rolników, brakuję ich następców. Na pewno mogę zapewnić, że w dziedzinach, w których import wzrósł, będę bronił interesów rolników – mówił komisarz Wojciechowski.

I posiedzenie konwentu w Kazimierzu Dolnym

Pierwsze posiedzenie konwentu pod prezydencją Województwa Lubelskiego odbyło się 21 września br. w Kazimierzu Dolnym. Omówiono wówczas wyzwania stojące przed Polską po agresji Rosji na Ukrainę oraz dyskutowano na temat nowej perspektywy finansowej 2021-2027. W wydarzeniu wzięli udział ministrowie, przedstawicielki Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele 16 województw RP.