fbpx

Komisja ds. Ochrony Zdrowia oceniła projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Kontrole pracy zdalnej. Ze spotkania koordynatorów ds. zmian w prawie pracy
6 grudnia 2022
Polityka rolna na Konwencie Marszałków Województw RP
8 grudnia 2022
Pokaż wszystkie

Komisja ds. Ochrony Zdrowia oceniła projekt nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

W związku z trwającą procedurą ustawodawczą nad nowelizacją ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (DRUK nr: 2768), na mocy której świadczenia wysokospecjalistyczne miałyby być finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), a nie jak obecnie z dotacji z budżetu państwa, Komisja ds. Ochrony Zdrowia Związku Województw RP wyraża zaniepokojenie kierunkiem projektowanych zmian, zauważając, że jest to projekt aktu prawnego daleko ingerujący w strukturę i poziom publicznego finansowania ochrony zdrowia.

W stanowisku z 2 grudnia br. Komisja stwierdza, że konsekwencją uchwalenia tych zmian będzie, w oczywisty sposób, zmniejszenie nakładów na ochronę zdrowia, ponieważ nie przewidziano żadnych środków finansowych na dodatkowe zadania, które będą przekazane do NFZ.

stanowisko komisji dot. lekarza i lekarza dentysty