fbpx
Polityka rolna na Konwencie Marszałków Województw RP
8 grudnia 2022
Komisja ds. Ochrony Zdrowia ZWRP w sprawie Krajowej Sieci Onkologicznej
9 grudnia 2022
Pokaż wszystkie

Bezpiecznie na drodze

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podjęła się stworzenia platformy do dyskusji pomiędzy wszystkimi interesariuszami w kwestii organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa, powołując Forum wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W pracach Forum wzięło udział ok. 130 ekspertów, którzy pracowali w sześciu zespołach zajmujących się oznakowaniem pionowym, poziomym, sygnałami drogowymi, urządzeniami BRD, systemami zarządzania ruchem oraz oznakowaniem czasowym. Prace polegały na zaktualizowaniu istniejących przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tzw. Czerwona księga). Dodatkowo, w związku ze zidentyfikowanymi potrzebami, powstały projekty dwóch nowych załączników do rozporządzenia – jeden o znakach zmiennej treści i drugi o oznakowaniu w czasowej organizacji ruchu.

Efektem prac Forum jest propozycja projektu nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Proponując nowe zapisy, eksperci zwrócili szczególną uwagę, aby przyjęte regulacje wpłynęły zarówno na zakres przekazywanych informacji kierującym pojazdami, jak również ich czytelność i zrozumienie. To przełoży się na poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i komfort podróżowania. Dokument został opracowany przez członków Forum, czyli przedstawicieli m.in. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Polskiej Organizacji Turystycznej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Warszawskiej, Komendy Głównej Policji, Stowarzyszenia Forum Audytorów BRD, Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Starostwa Powiatowego w Bochni, Urzędu Miasta Łodzi, Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracodawców Transportu Nienormatywnego, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Zespołu Doradców Gospodarczych TOR oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz – Przemysłowego Instytutu Motoryzacji.

6 grudnia br., po ponad półrocznej, intensywnej pracy członków Forum Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zaprezentował ww. projekt rozporządzenia oraz przedstawił kluczowe propozycje zmian w nim zawarte.

Więcej: Pierwszy krok do zmian tzw. czerwonej księgi – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Związku Województw RP.

foto: GDDKiA