fbpx
seniory, pomoc
Pomoc społeczna na Mazowszu
8 grudnia 2020
podpisywanie dokumentu
Mazowsze składa skargę do WSA w sprawie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
18 grudnia 2020
Pokaż wszystkie

Mazowsze dla sołectw

pieniądze

1162 sołectwa z 264 mazowieckich gmin skorzystały z pomocy samorządu województwa w ramach jednego z samorządowych programów wsparcia – Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020. Właśnie wybrano najciekawsze inicjatywy zrealizowane przez mazowieckie gminy. Najlepszych wybierano w aż sześciu kategoriach. W sumie nagrody o wartości 55 tys. zł trafiły do 24 mazowieckich sołectw.

 

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE to jeden z pierwszych programów wsparcia zainicjowanych i realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego. Nie byłoby go, gdyby nie aktywni i zaangażowani mieszkańcy regionu. Co podkreśla marszałek Adam Struzik – Nasze programy wsparcia tworzymy z myślą o Mazowszanach, to oni są ich bezpośrednimi beneficjentami, a nie rzadko również inicjatorami. MIAS to jeden z naszych pierwszych programów. Z każdym rokiem zauważamy, że cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Co jest jasne, bo mieszkańcy widzą jego efekty tuż obok siebie. Z myślą o tych najkreatywniejszych sołectwach przygotowaliśmy konkurs, w którym również finansowo doceniamy pracę mieszkańców na rzecz ich małych społeczności.

W tym roku przeprowadzono nabór i wybrano beneficjentów już trzeciej edycji Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020. Udział w niej wzięły 264 gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z całego Mazowsza. Wsparciem objęte zostały aż 1162 sołectwa. W sumie z budżetu województwa mazowieckiego na ten cel przeznaczono prawie 11,5 mln zł. Łączna wartość zadań, które zostały zrealizowane w tym roku w ramach tegorocznego MIAS-u wyniosła ponad 28 mln zł. Za te pieniądze stworzono wiele potrzebnych inwestycji, których pomysłodawcami byli mieszkańcy sołectw, rady sołeckie i sołtysi. Zaangażowanie całych społeczności podkreśla członek zarządu Janina Ewa Orzełowska –  Nasze wsparcie z budżetu województwa czy pomoc z gminy to dopiero połowa sukcesu. Drugą wypracowują sami mieszkańcy, poświęcając swój prywatny czas w zrealizowanie takiej lokalnego przedsięwzięcia. Wiem od mieszkańców, że niejednokrotnie całymi rodzinami brali udział w np. przygotowywaniu terenu pod plac zabaw czy sadząc rośliny wokół takiej inwestycji. To bardzo budujące i pokazuje, że Mazowszanom zależy na rozwoju ich miejscowości i chcą żyć jeszcze bardziej komfortowo. To też sygnał dla władz województwa, że te małe granty dla sołectw to był świetny pomysł  – dodaje członek zarządu.

Samorząd Mazowsza doceniając i wyróżniając zaangażowanie mieszkańców przyznał nagrody za najlepsze inicjatywy zrealizowane w ramach MIAS MAZOWSZE. Nagrody o łącznej wartości 55 tys. zł zostały przyznane w sześciu kategoriach: Bezpieczne i Przyjazne sołectwo, MIAS rekreacyjnie, Odnowione Mazowsze, MIAS folklorystycznie, Doposażone Sołectwo, MIAS Innowacyjnie. W każdej z nich wybrano najlepsze inicjatywy, przyznano wyróżnienia, a także wyłoniono laureata do nagrody specjalnej – tytułu Sołectwa Gospodarnego.

Pierwsza nagroda w wysokości 4 tys. zł w kategorii Bezpieczne i Przyjazne sołectwo trafiła do sołectwa Szumlin (gm. Joniec, pow. płoński) za budowę budynku gospodarczego. Jurorzy docenili to, że obiekt powstał w czynie społecznym, a w jego budowę zaangażowana była cała społeczność.  Z pierwszej nagrody w kategorii MIAS rekreacyjnie (4 tys. zł) cieszą się mieszkańcy sołectwa Anielin (gm. Belsk Duży, pow. grójecki). Zdobyli ją za budowę siłowni plenerowej przy stawie wiejskim. Doceniono zaangażowanie społeczności, która pracowała za darmo, użyczając własne narzędzia i maszyny. Z kolei do sołectwa Szczawin Borowy Wieś-Przychód (gm. Szczawin Kościelny, pow. gostyniński) główna nagroda trafiła za remont remizy OSP. Za m.in. gruntowne odnowienie łazienki i kuchni mieszkańcy, w tym najbardziej zaangażowani strażacy OSP i członkinie KGW, otrzymali 4 tys. zł w kategorii Odnowione Mazowsze. Sołectwo Dobre III (gm. Dobre, pow. miński) jest z kolei laureatem w kategorii MIAS folklorystycznie. Główną nagrodę  w wysokości 3 tys. zł otrzymało za zakup nowych instrumentów i strojów dla orkiestry dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobrem. Tytułem Doposażonego Sołectwa i nagrodą w wysokości 4 tys. zł cieszą się mieszkańcy sołectwa Dyzin (gm. Celestynów, pow. otwocki), których doceniono za zakup i wyposażenie kuchni i łazienki w świetlicy wiejskiej. Mieszkańcy w czynie społecznym ułożyli glazurę w łazience oraz terakotę w głównej sali. Pomalowali pomieszczenia i dokonali renowacji pieca kaflowego.

 

Projekt o oryginalnym i nietypowym podejściu zrealizowało sołectwo Jastrzębiec (gm. Czernice Borowe, pow. przasnyski), zdobywając tytuł MIAS-u Innowacyjnego i 4 tys. zł nagrody. Ich zadanie polegało na instalacji paneli fotowoltaicznych na budynku świetlicy wiejskiej. Komisja konkursowa przyznała również nagrodę specjalną za projekt z dużym aktywnym udziałem mieszkańców i ich pracę w czynie społecznym. Tysiąc złotych i tytuł „Sołectwa Gospodarnego” trafiły do sołectwa Szumlin (gm. Joniec, pow. płoński) za zadanie pn. „Budowa budynku gospodarczego w sołectwie Szumlin”. Mieszkańcy sołectwa Szumlin własnymi siłami wybudowali budynek gospodarczy. Wszystkie prace: uprzątnięcie ruin poprzedniego budynku, przygotowanie terenu oraz budowę wykonano w czynie społecznym.