fbpx
Blisko 2 mld euro z UE dla Mazowsza regionalnego
11 marca 2021
sztuczna inteligencja
Mazovia SDI & ICT Summit 2021. Międzynarodowa konferencja online
16 marca 2021

Wsparcie osób uzależnionych i ich rodzin, promocja życia bez nałogów, edukacja o zagrożeniach wynikających z używania środków psychoaktywnych – to tylko część inicjatyw, które organizacje pozarządowe mogą podjąć dzięki dotacjom z budżetu Mazowsza. Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej ogłosiło otwarte konkursy ofert. Zgłaszać się można do 26 marca 2021 roku.

Środki (2,56 mln zł) pochodzą z tytułu wydawania zezwoleń na prowadzenie w kraju obrotu hurtowego napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu do 18 proc. Całość jest przeznaczona m.in. na działania informacyjno-edukacyjne ukierunkowane na ograniczenie przemocy w rodzinie w związku z nadużywaniem alkoholu, realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, edukację oraz profilaktykę dotyczącą Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Spektrum Zaburzeń Alkoholowych (FASD), a także przedsięwzięć adresowanych do dorosłych dzieci alkoholików (DDA). Można ubiegać się również o dotacje na inicjatywy edukujące, ale też związane z zagrożeniem wynikającym z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych.

W konkursie dodatkowo punktowane będą bezpośrednie działania na terenie gmin wiejskich, zachowanie ciągłości realizacji programu przez prowadzenie działań również w okresie wakacyjnym.

26 marca mija termin składania ofert, a rozstrzygnięcie konkursów nastąpi 19 maja 2021 roku.

Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl dostępnym na stronie Generator wniosków – witkac.pl

 

Wszelkie dodatkowe informacje na temat wymagań konkursowych znajdują się również na stronie: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (mcps.com.pl)

źródło: www.mazovia.pl