fbpx

Menedżer dyrektorem wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy

Obradował Zespół Geodetów Województw ZWRP
23 stycznia 2023
Ze styczniowego posiedzenia plenarnego KWRiST
30 stycznia 2023
Pokaż wszystkie

Menedżer dyrektorem wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy

Komisja ds. Ochrony Zdrowia Związku Województw RP wnioskuje o zmianę zapisu art. 15 ust. 2 ustawy o służbie medycyny pracy, dotyczącego kwalifikacji wymaganych na stanowisku dyrektora wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy , zgodnie, z którym „kierownikiem wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy jest lekarz specjalista w dziedzinie medycyny pracy lub medycyny przemysłowej”.

W ocenie Komisji wykształcenie medyczne nie wydaje się stanowić gwarancji prawidłowego i profesjonalnego zarządzania podmiotem leczniczym, niezależnie od profilu jego działalności. Gwarantem tym są raczej kompetencje tzw. menedżerskie, tj. umiejętności obejmujące szeroko pojęte zarządzanie – organizacją, zasobami ludzkimi, planowanie strategiczne czy podejmowanie decyzji, zapewniające efektywne funkcjonowanie podmiotu i prowadzące do osiągnięcia celu, jakim jest zagwarantowanie pacjentom szerokiej dostępności do profesjonalnej opieki medycznej. 

Jednocześnie Komisja nie przeczy, że wielu lekarzy, osób o wykształceniu medycznym taką wiedzę oraz doświadczenie posiada i wykorzystuje do zarządzania jednostkami ochrony zdrowia na wysokim, profesjonalnym poziomie. 

Jednakże już teraz brakuje lekarzy specjalistów z zakresu medycyny pracy i obsadzanie takich specjalistów na stanowiskach dyrektorów wojewódzkich ośrodków medycyny pracy może być bardzo utrudnione.

Więcej w stanowisku Komisji: Stanowisko Komisji w spr. zarządzania WOMP