fbpx
Menedżer dyrektorem wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy
25 stycznia 2023
Ze spotkania koordynatorów ds. zmian w prawie pracy
1 lutego 2023
Pokaż wszystkie

Ze styczniowego posiedzenia plenarnego KWRiST

Spotkanie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbyło się 25 stycznia br. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Obradom współprzewodniczyli: wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker oraz Jan Grabkowski, starosta poznański (Związek Powiatów Polskich).

Związek Województw RP na posiedzeniach plenarnych reprezentują: Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego; Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego; Jakub Mielczarek, dyrektor Biura Związku i Rafał Cieślik, adwokat.

Komisja negatywnie zaopiniowała projekt nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami, który wprowadza dla podmiotów gospodarczych możliwość nabycia prawa własności użytkownikom wieczystym. Zdaniem strony samorządowej to forma uwłaszczenia się podmiotów, które uzyskały prawo do użytkowania wieczystego, często poniżej ceny rynkowej. Projekt pozbawi JST wpływów z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i uniemożliwi zachowanie władztwa nad gruntami i wpływu na sposób ich zagospodarowania.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego nie zaopiniowała projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Strona samorządowa nie otrzymała bowiem ostatecznego tekstu tego projektu zawierającego zapisy odzwierciedlające wszystkie zaakceptowane przez stronę rządową uwagi zgłoszone przez JST, głównie podczas ostatnich posiedzeń Zespołu ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli, które odbyły się w styczniu.

KWRiST wysłuchała również m.in. informacji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na temat aktualnej sytuacji w zakresie ustalania taryf na wodę.

Minister Paweł Szefernaker wręczył akt powołania w skład komisji wiceministrowi rozwoju i technologii Piotrowi Uścińskiemu.

Kolejne posiedzenie Komisji zaplanowano na 1 marca br.

KWRiST (1) – posiedzenie stacjonarne – Kalendarium – Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (mswia.gov.pl)

foto: MSWiA