fbpx

Ze spotkania koordynatorów ds. zmian w prawie pracy

Ze styczniowego posiedzenia plenarnego KWRiST
30 stycznia 2023
Samorządowy Kongres Finansowy w Sopocie, 3-4 kwietnia 2023 r.
2 lutego 2023
Pokaż wszystkie

Ze spotkania koordynatorów ds. zmian w prawie pracy

31 stycznia 2023 r. wznowione zostały prace działającego przy Związku Województw RP zespołu koordynatorów ds. w zakresie zmian w prawie pracy.

Wideokonferencję prowadziła mec. Agnieszka Macura, która przedstawiła aktualny stan prac legislacyjnych:

 

  • praca zdalna/kontrola trzeźwości czeka na publikację w Dzienniku Ustaw,
  • projekt zmian w kodeksie pracy w zakresie wdrożenia tzw. dyrektywy „work – life – balance” został przekazany do prac sejmowych,
  • 30 stycznia 2023 r. na stronach RCL ukazał się projekt rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentacji pracowniczej.

 

Przedstawiciele wydziałów personalnych Urzędów Marszałkowskich zadeklarowali gotowość implementacji regulacji pracy zdalnej i kontroli trzeźwości do swoich jednostek.

 

Mec. Agnieszka Macura przypomniała możliwe ścieżki wdrożeniowe:

  • Zawarcie porozumienia ze związkami zawodowymi, a w przypadku braku zgody co do wszystkich punktów, przyjęcie regulaminu przez pracodawcę;
  • Porozumienia z pracownikami;
  • Brak możliwości świadczenia pracy zdalnej;
  • Umożliwienie świadczenie pracy zdalnej okazjonalnej.

 

Kolejnym punktem zajęć była praca warsztatowa nad założeniami do kontroli trzeźwości w miejscu pracy.

Poza spotkaniami warsztatowymi koordynatorzy mają także możliwość indywidualnych konsultacji z mec. Macurą.