fbpx
Na Warmii i Mazurach umowy na ratownictwo wodne podpisane
11 marca 2024
Szpital dziecięcy w Olsztynie ma już 70 lat
Szpital dziecięcy w Olsztynie ma już 70 lat
24 marca 2024
Pokaż wszystkie

Milionowe inwestycje na terenie MOF Olsztyna

Milionowe inwestycje na terenie MOF Olsztyna

Ponad 73,5 mln euro przekazał Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego na projekty realizowane na terenie gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna.

Program regionalny Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM) kierunkuje wsparcie funduszy europejskich terytorialnie, wykorzystując już po raz drugi w tym celu specjalny instrument pod nazwą Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).

Zaadresowany jest do trzech biegunów wzrostu w województwie warmińsko-mazurskim, w tym ich miejskich obszarów funkcjonalnych tzw. MOF. Są to Olsztyn, Elbląg i Ełk, co wynika z pozycji tych miast w regionie, która jest określona w celu głównym strategii rozwoju społeczno-gospodarczego naszego województwa.

W ramach programu regionalnego FEWiM zaplanowano na to w sumie dla trzech MOF-ów 8 proc. budżetu programu, tj. 142 mln euro (103 mln EFRR oraz 39 mln EFS+).

– Dotychczas w ramach budżetu RPO WiM 2014-2020 zarządzający obszarami, tj. związki ZIT, miały do dyspozycji nieco ponad 6 proc. alokacjimówi Marcin Kuchciński, marszałek województwa. To wskazuje na jeszcze silniejsze niż poprzednio skoncentrowanie przez zarząd województwa interwencji na trzech najsilniejszych gospodarczo terenach. By te pieniądze zaoferować, musieliśmy podpisać porozumienia terytorialne.

Porozumienie obejmuje m.in. silny gospodarczo obszar regionu MOF Olsztyna. Skupia na swym terenie partnerstwo gmin: Olsztyn, Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda. To one podejmują się realizacji instrumentu rozwoju terytorialnego ZIT dla MOF Olsztyna.

W ramach FEWiM na projekty realizowane na terenie gmin MOF Olsztyna przekazujemy ponad 73,5 mln euro (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 51,3 mln EUR, a z Europejskiego Funduszu Społecznego+ 19,3 mln EUR. Pula środków unijnych zostanie uzupełniona pieniędzmi z budżetu państwa w wysokości 1,5 mln euro – przyznanym regionowi w kontrakcie programowym dla województwa warmińsko-mazurskiego). Skorzysta z nich ponad 235 tys. mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna.

Te pieniądze uzupełniają pulę środków w wysokości 48,3 mln euro, przeznaczonych już przez zarząd województwa na realizację trzech projektów strategicznych: inwestycje w ulicę Nowobałtycką w Olsztynie, planetarium w Olsztynie oraz Centrum Dziedzictwa Historii i Kultury Warmii w Gietrzwałdzie.

– Daje to łącznie prawie 122 mln euro do zainwestowania na preferencyjnych warunkach – dodaje Marcin Kuchciński. – Spodziewamy się, że instytucje funkcjonujące w MOF Olsztyna będą ubiegać się o fundusze także w regularnych konkursach. Obiecujemy również wsparcie Olsztyna w ubieganiu się o pieniądze europejskie w ramach programu operacyjnego dla Polski Wschodniej. W systemie instytucjonalnym tego programu mamy swoich emisariuszy. Liderem ZIT MOF jest prezydent Olsztyna i oddając mu dziś symbolicznie tak znaczną część budżetu naszego programu regionalnego liczę, że realizacja porozumienia będzie odpowiedzią nie tylko na nowe wyzwania Olsztyna, ale również na wyzwania i potrzeby całej warmińsko-mazurskiej ziemi.

Środki na instrument ZIT dla MOF Olsztyna zagwarantowane w programie dostępne będą w dedykowanych liniach budżetowych w trybie konkurencyjnym, co oznacza zamknięte dla wnioskodawców z obszaru MOF Olsztyna konkursy.

Strategia rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego to podstawowe narzędzie wspólnego zarządzania obszarem większym niż jedna gmina. – mówi Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna. – My ją realizujemy wspólnie z Barczewem, Dywitami, Gietrzwałdem, Jonkowem, Purdą i Stawigudą. Wartość tej współpracy ze znaczącym wsparciem samorządu województwa udowodniliśmy już w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Dzięki temu wtedy powstało Regionalne Centrum Bezpieczeństwa, zadbaliśmy też o tzw. drogi trzeciorzędne. W nowej perspektywie stawiamy na edukację, działania społeczne, dalszy rozwój transportu zbiorowego, ekomobilność, a także – co szczególnie ważne dla terenów poza Olsztynem – rozwój sieci kanalizacyjnych i wodociągowych.

Lista projektów zidentyfikowanych w Strategii ZIT MOF Olsztyna zawiera obszary, w których planowane jest aplikowanie o fundusze europejskie na:

  •  inwestycje w infrastrukturę dla transportu publicznego, tabor, węzły przesiadkowe, infrastrukturę pieszą i rowerową, wdrażanie i rozwój inteligentnych systemów transportowych (ITS),
  • inwestycje w systemy wodno-kanalizacyjne w gminach MOF (przepompownie, oczyszczalnie, stacje uzdatniania wody i inteligentne systemy zarządzania sieciami),
  • realizację programów rozwojowych szkół/placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne,
  • usługi społeczne, w tym utworzenie regionalnej Strefy Pomocy – Centrum Informacji i Koordynacji na rzecz osób niesamodzielnych i ich rodzin oraz centrum pomocy dzieciom pokrzywdzonych przestępstwem.

warmia.mazury.pl