fbpx

Miliony euro na projekty w białostockim, suwalskim i łomżyńskim obszarze funkcjonalnym

W Białymstoku odbył się Finał Wojewódzki Igrzysk Dzieci w Lekkiej Atletyce
16 czerwca 2024
Za niespełna miesiąc 16. edycja Podlaskiej Oktawy Kultur
1 lipca 2024
Pokaż wszystkie

Miliony euro na projekty w białostockim, suwalskim i łomżyńskim obszarze funkcjonalnym

Miliony euro na projekty w białostockim, suwalskim i łomżyńskim obszarze funkcjonalnym

To łącznie 195 mln euro z funduszy europejskich przeznaczonych na projekty realizowane przez trzy zrzeszenia terytorialne skupiające samorządy województwa podlaskiego. W czwartek, 20 czerwca, ich przedstawiciele podpisali porozumienia w tej sprawie z zarządem województwa reprezentowanym przez marszałka Łukasza Prokoryma i wicemarszałka Marka Malinowskiego.

Gości: prezydenta, burmistrzów i wójtów podlaskich gmin i zarazem przedstawicieli Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) – w urzędzie marszałkowskim powitał marszałek Łukasz Pokorym, określając go jako miejsce współpracy pomiędzy samorządami.

­– Życzę nam wszystkim, by tych możliwości współpracy było jak najwięcej, żebyśmy razem mogli zmieniać województwo podlaskie i nasze małe ojczyzny – powiedział.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), w ramach których realizowane będą określone w porozumieniach przedsięwzięcia, określił jako „bardzo ważny instrument rozwoju naszego regionu”.

– Cieszymy się, że wśród tych inwestycji będą nie tylko te dotyczące parków, odnawialnych źródeł energii, ale też takie, które dotyczą np. polityki senioralnej, co jest bardzo ważną kwestią w wizji rozwoju naszego województwa – dodał marszałek.

Z ogólnej puli, 129 mln euro, to środki przeznaczone dla Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego, skupiającego stolicę regionu i dziewięć sąsiednich gmin. Jak mówił prezes zarządu stowarzyszenia BOF, prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski „potrzeb jest naprawdę dużo”.

To m.in. budowa przedszkoli. Są też pieniądze przeznaczone na turystykę, dziedzictwo kulturowe, ale też, na to, co jest bardzo ważne, czyli na szkolnictwo zawodowe. W ramach Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego będziemy też realizować projekty dotyczące transportu. Poprzednia perspektywa wynosiła 76 mln euro. Wydaliśmy wszystkie te pieniądze – mówił prezydent.

Podkreślił też dobrą jakość współpracy między samorządami, o czym mówił również prezydent Łomży Mariusz Chrzanowski. Reprezentowany przez niego Miejski Obszar Funkcjonalny Miasta Łomży, będzie na swoje działania dysponował kwotą 35,7 mln euro.

– Cieszymy się, że te pieniądze będą wydatkowane na projekty w naszych gminach, chociażby w zakresie turystyki – w Łomży będziemy mogli zrealizować projekt Bulwarów Łomżyńskich. Ponadto środki te umożliwią działania poprawiające dostępność dla mieszkańców, chodzi o inwestycje w budynki użyteczności publicznej. Planujemy odnowę biblioteki i stworzenie klubu seniora. Zadań jest sporo. Tak duże środki z pewnością poprawią jakość życia mieszkańców regionu – wyjaśniał.

Działania prosenioralne zaplanowane są także w Suwałkach. Jak informował prezydent miasta Czesław Renkiewicz, ma tam powstać Centrum Integracji Senioralnej. Kolejny budynek w Suwałkach zostanie przeznaczony na rodzinny dom dziecka. Zaplanowane są także projekty dotyczące tworzenia infrastruktury zielonej, czy elektromobilności.

– Te porozumienia tworzą inną rzeczywistość w obszarze funkcjonalnym Suwałk. Te środki dodadzą dodatkowego impulsu do jego rozwoju – mówił Czesław Renkiewicz i dodał: Mam nadzieję, że sprawnie wydamy te pieniądze, że jeszcze w tym roku będziemy składać wnioski i realizować zaplanowane projekty.

W MOF Suwałk zaplanowano na nie ponad 30,8 mln euro. Pieniądze pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego.

podlaskie.eu