fbpx

Miliony złotych z samorządu województwa opolskiego dla OSP

Sztafeta pokoleń na rynku pracy – 5. Opolskie Forum Zawodowe
Sztafeta pokoleń na rynku pracy – 5. Opolskie Forum Zawodowe
4 grudnia 2023
Ważne pieniądze dla opolskich szpitali
Ważne pieniądze dla opolskich szpitali
18 grudnia 2023
Pokaż wszystkie

Miliony złotych z samorządu województwa opolskiego dla OSP

Miliony złotych z samorządu województwa opolskiego dla OSP

Wyposażenie i sprzęt, specjalistyczne ubrania dla strażaków, a także szkolenia oraz zawody sportowo – pożarnicze – na taką pomoc w ostatnich latach samorząd województwa opolskiego przekazał wielomilionowe wsparcie działającym w regionie Ochotniczym Strażom Pożarnym.

– Strażacy ochotnicy są często pierwszymi, którzy dojeżdżają do wypadków drogowych, pożarów albo innych niebezpiecznych zdarzeń. Z ogromną pasją i zaangażowaniem ratują nasz dobytek, nasze zdrowie i życie. Są zawsze tam, gdzie ich potrzebujemy. Dlatego tak ważne jest, by inwestować w sprzęt, którym się posługują oraz w ich jak najlepsze przygotowanie do pełnionej misji – mówi marszałek województwa Andrzej Buła.

Samorząd województwa opolskiego od lat wspiera działające w regionie Ochotnicze Straże Pożarne. W latach 2018 – 2023 w ramach tego wsparcia przekazane zostało prawie 2,5 mln zł W 2018 r. zaczynaliśmy od wsparcia na poziomie niewiele powyżej 150 tys. zł, aby w kolejnym – 2019 roku podwoić tę kwotę przekazując na rzecz OSP ponad 300 tys. zł. Okres pandemii to czas wzmożonej walki z nieznanym, ale też szybkość w działaniu Samorządu, aby pomóc najbardziej potrzebującym. Dla walczących na pierwszej linii frontu jednostek OSP samorząd województwa opolskiego w latach 2020 – 2022 przekazał ponad 1 mln. zł. Zdając sobie sprawę z ciągle rosnących potrzeb oraz braku dosprzętowienia nie można było podjąć innej decyzji w 2023 roku, niż przekazanie kolejnego 1 mln zł wsparcia. Powyższe kwoty wydatkowano na zadania związane z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym, głównie w formie dotacji.

Niesienie pomocy, czyli doposażenie OSP w ubrania specjalne

W 2023 roku ogłoszony został dodatkowy konkurs na kwotę 400 tys. zł. Wyłoniono w nim jeden podmiot: Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Opolu (OW ZOSP RP), którego rolą było przekazanie na rzecz jednostek OSP ubrań specjalnych. Elementem wspierającym ten projekt były cykle szkoleń i spotkań dla strażaków ochotników w całym regionie.

– Zgodnie z zasadami konkursu na terenie każdego powiatu w naszym województwie organizowano spotkania, podczas których przekazywano ubrania specjalne, a także przeprowadzano minimum jedno szkolenie podzielone na 2 bloki tematyczne – mówi Andrzej Borowski, prezes OW ZOSP RP oddział w Opolu.

– To są dla nas kluczowe kwestie, które pomagają poszczególnym jednostkom w funkcjonowaniu i przygotowaniu strażaków do niesienia pomocy – podkreśla Andrzej Borowski. – Niebagatelną kwestią jest także to, że w ramach tych szkoleń i spotkań jednostki OSP wyposażane są w ubrania specjalne, które są w ciągłym użytkowaniu podczas akcji ratowniczych, i których ciągle nam potrzeba. To dla nas ogromna pomoc i ogromne wsparcie, za które jesteśmy niezwykle wdzięczni.

Pierwsze z takich spotkań odbyło się 22 września 2023 r. w Lubszy w powiecie brzeskim. Kolejne w Świerczowie (pow. namysłowski), Korfantowie (pow. nyski), Łączniku (pow. prudnicki), Baborowie (pow. głubczycki), Ostrożnicy (pow. kędzierzyńsko-kozielski), Wysokiej (pow. strzelecki), Gogolinie (pow. krapkowicki), Ciarce (pow. kluczborski) i Starym Oleśnie (pow. oleski). W połowie listopada odbędą się natomiast szkolenia i spotkania w Węgrach (pow. opolski-ziemski) oraz powiecie opolskim.

Tylko z tego projektu finansowanego przez samorząd woj. opolskiego skorzysta w tym roku ponad 520 strażaków ochotników z 48 jednostek OSP w województwie opolskim.

Podczas każdego z planowanych spotkań cztery jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z każdego powiatu, które mają najwięcej wyjazdów w latach 2021-2022, otrzymują po dwa ubrania specjalne.

– Takie szkolenia to na pewno dobra okazja, by te jednostki, które jeszcze nie wprowadziły zmian w swoich statutach, wiedziały jak to zrobić. Bardzo przydatna jest także wiedza o tym, jak pozyskiwać środki zewnętrzne czy wiedza z zakresu RODO – mówi Tomasz Głuszek z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżysławiu. – Dla nas wyjątkowo cenne w tym szkoleniu było to, że cztery nasze jednostki, z Dzierżysławia, Kietrza, Baborowa i Branic, dostały po dwa komplety ubrań specjalnych, które są niezbędne dla ochrony życia i zdrowia strażaków wyjeżdżających do akcji, a są dosyć drogie. Mamy już po jednym takim komplecie ubrań dla strażaków wyjeżdżających do akcji, ale chcielibyśmy mieć po dwa. Te ubrania niszczą się i brudzą, a wciąż są w użyciu.

Samorząd od lat wspiera strażaków

Warto podkreślić, że wsparcie samorządu woj. opolskiego dla OSP w regionie trwa od lat. W 2020 roku, w związku z wybuchem pandemii Covid-19, samorząd województwa opolskiego przekazał dla wszystkich 528 OSP z regionu pakiety służące ochronie zdrowia ratowników. W skład tych pakietów wchodziły maseczki i półmaski filtrujące, rękawice, kombinezony ochronne wraz z butami, gogle ochronne, płyny do dezynfekcji, przyłbice i opryskiwacze. Od 2018 roku natomiast ogłaszany jest konkurs dedykowany Ochotniczym Strażom Pożarnym, w ramach którego kupowane są nagrody na zawody sportowo-pożarnicze dla wszystkich gmin, a co dwa lata również nagrody na powiatowe zawody sportowo-pożarnicze. – Dzięki takim zawodom strażacy nie tylko podwyższają i doskonalą swoje umiejętności, ale też dostają w ramach nagród potrzebne im doposażenie i sprzęt – mówi prezes OW ZOSP RP oddział w Opolu.

By integrować środowisko strażackie w regionie co roku organizowane są spotkania opłatkowe, a w maju odbywają się gale dedykowane Ochotniczym Strażom Pożarnym, podczas których wręczane są honorowe odznaczenia „Za zasługi dla Województwa Opolskiego” oraz listy gratulacyjne. OSP w regionie otrzymują również dotacje w trybie pozakonkursowym.

– Strażacy to bohaterowie naszego codziennego życia. Ich odwaga, poświęcenie i gotowość do działania w najtrudniejszych chwilach sprawiają, że są niezastąpieni. To właśnie dzięki nim czujemy się bezpieczni i chronieni. Dlatego nie możemy zapominać o ich nieocenionej roli w społeczeństwie. Deklaruję, iż pomimo wielu nowych wyzwań, które stoją przed naszym samorządem, wsparcie finansowe dla środowisk OSP nie ustanie – podkreśla marszałek województwa Andrzej Buła.

źródło: opolskie.pl