fbpx
Miliony złotych z samorządu województwa opolskiego dla OSP
Miliony złotych z samorządu województwa opolskiego dla OSP
11 grudnia 2023
Kolejny rekord na opolskich drogach wojewódzkich
1 stycznia 2024
Pokaż wszystkie

Ważne pieniądze dla opolskich szpitali

Ważne pieniądze dla opolskich szpitali

Ponad 3,7 mln złotych przekazał samorząd województwa dla trzech opolskich jednostek zdrowia. Projekty te mają zostać zrealizowane w przyszłym roku.

Jak podkreśla wicemarszałek województwa Zuzanna Donath – Kasiura, te pieniądze przysłużą się do lepszego zdrowia mieszkańców województwa oraz poziomu udzielanych świadczeń. – Chcemy, aby mieszkańcy byli dłużej zdrowsi, szybciej wracali do zdrowia. To inwestycja w lepszą jakość życia – mówiła.

To m.in. dotacja dla Stobrawskiego Centrum Medycznego na pierwszy etap rozbudowy i przebudowy Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju, czyli opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego (w tym dofinansowanie UMWO 266 840 zł i środki własne jednostki 28 000 zł). Spółka planuje rozbudowę obecnego Szpitala Rehabilitacyjnego w Pokoju. Obecnie Oddział Kliniczny Rehabilitacji i Zakład Rehabilitacji znajdują się w budynkach zdecydowanie za małych i niedostosowanych do zapotrzebowania na ciągle rosnące usługi rehabilitacyjne. Bardzo duże zagęszczenie pacjentów w salach chorych (nawet do 6 pacjentów), brak wyposażenia sal w meble i bardzo zły stan techniczny pomieszczeń (okna, drzwi, wykładziny podłogowe, instalacje sanitarne), w tym brak odpowiednich pomieszczeń przemawiają za koniecznością rozbudowy Szpitala. Pierwszym etapem inwestycji będzie opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, który jest konieczny do aplikowania o fundusze europejskie. – Jest to najważniejsza w historii naszego Centrum inwestycja, jeżeli chodzi o zakres, jak i finansowanie. Będzie to prawdziwy skok w XXI wiek, jeżeli chodzi o udzielanie świadczeń, jak i warunki pobytowe dla pacjentów. Popyt na usługi rehabilitacyjne zdecydowanie będzie rósł. Rola i fizjoterapii gwałtownie rośnie. Czasami wystarczy rehabilitacja, zamiast zabiegu. Optymistycznie, jego pojawienie się, to perspektywa dwóch lub trzech lat – wyjaśnił Marek Drobik, prezes Stobrawskiego Centrum Medycznego.

Kolejne inwestycje przeprowadzi także Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Zanim to się jednak stanie, konieczne będzie przygotowanie dokumentacji i właśnie na to pieniądze przekazał samorząd województwa. – Chodzi o przebudowę holu wejściowego i pomieszczeń Izby Przyjęć wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości nadbudowy piętra nad istniejącymi Poradniami Konsultacyjnymi z przeznaczeniem na Ośrodek Dziennej Rehabilitacji dla Dzieci oraz sporządzenie dokumentacji na przebudowę oddziałów szpitalnych w budynku B – wyjaśniła Małgorzata Sobel, dyrektor KCGPiN. Wykonanie projektu przebudowy holu zakłada rozbiórkę umieszczonych centralnie pomieszczeń i przeniesienie ich w inne miejsce oraz likwidację barier architektonicznych i dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do wymogów zawartych w obowiązujących warunkach technicznych i standardach dostępności szpitali. O skali działalności najlepiej świadczą dane. – Z naszych usług korzysta rocznie 12 tysięcy pacjentów, udzielanych jest także 12 tysięcy porad w poradniach konsultacyjnych – wymieniła dyrektor placówki.

Wykonanie ekspertyzy dotyczącej możliwości nadbudowy piętra wynika z potrzeby udzielania konsultacji i rehabilitacji dzieci przez różnych specjalistów, w dedykowanych, odpowiednio wyposażonych gabinetach. Obecnie, ze względów lokalowych gabinety są współdzielone przez specjalistów, co uniemożliwia elastyczne planowanie świadczeń dla pacjentów. Planowana przebudowa pomieszczeń oddziałów na I, II, i III piętrze budynku B poprawi funkcjonalność znajdujących się tam pomieszczeń i sal chorych, a także pozwoli dostosować je do aktualnych standardów dostępności.

Na poprawę bezpieczeństwa stawia natomiast Specjalistyczny Szpital im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach. Za blisko 3,4 mln złotych powstanie tam nowy systemu sygnalizacji p-poż w obiektach szpitalnych (w tym dotacja samorządu województwa 3,1 mln złotych).

Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w 2023 r. szpital planuje wykonanie nowego systemu sygnalizacji pożaru w budynkach szpitalnych, co w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo pacjentów, personelu oraz osób przebywających w szpitalu.

Prace wykonywane będą w przyszłym roku. – To montaż instalacji zasilającej p-poż, montaż czujek p-poż oraz montaż nowych central we wszystkich obiektach szpitalnych zsynchronizowanych z Państwową Strażą Pożarną – wyjaśnił dyrektor jednostki Krzysztof Nazimek..

źródło: opolskie.pl