fbpx
Ludzie regionów – Marcin Kuchciński – marszałek województwa warmińsko-mazurskiego
8 lutego 2024
Ludzie regionów – Sylwia Jaskulska – wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego
15 lutego 2024
Pokaż wszystkie

Ministerstwo Klimatu i Środowiska o WFOŚiGW

W grudniu 2023 roku Związek Województw RP wystosował apel, by uporządkować polskie prawo ochrony środowiska, w tym w zakresie nadzoru nad wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Teraz Minister Klimatu i Środowiska odpowiedziała na postulaty zgłoszone przez stronę samorządową.

Związek Województw RP dostrzega potrzebę pilnych prac i szerokich konsultacji, które pozwolą wypracować zmiany prawa związane z ochroną środowiska naturalnego, w tym dotyczące wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Z tego właśnie powodu Olgierd Geblewicz, Prezes ZWRP, skierował do Ministerstwa Klimatu i Środowiska apel będący wezwaniem do rozpoczęcia prac zmierzających do usystematyzowania i uporządkowania prawa, w szczególności nadzoru nad wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Minister Klimatu i Środowiska Paulina Hennig-Kloska odpowiedziała na stanowisko ZWRP i przyznała, że „zgłoszone przez Państwa propozycje działań porządkujących wpisują się w identyfikowane przeze mnie słabości systemowe oraz w ogólną, kierunkową koncepcję planowanych w tym zakresie zmian.”

Jednocześnie Minister Klimatu i Środowiska zapowiedziała, że propozycje zmian w zakresie funkcjonowania wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej będą projektowane w konsultacji z samorządami województw.