fbpx

Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu spotkał się z wiceministrami

Ludzie regionów – Sylwia Jaskulska – wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego
15 lutego 2024
ZWRP na posiedzeniu Zespołu ds. Rozwoju Młodzieżowych Rad i Sejmików
19 lutego 2024
Pokaż wszystkie

Zespół ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu spotkał się z wiceministrami

Za nami pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu w nowej kadencji rządu. W siedzibie MSWiA spotkali się m.in. wiceministrowie Infrastruktury, Rozwoju i Technologii, a także przedstawiciele Związku Województw RP.

Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, Urbanistyki i Transportu w nowej kadencji rządu odbyło się w trybie stacjonarnym. 14 lutego w siedzibie MSWiA dyskutowano o najważniejszych na ten moment projektach. W porządku obrad znalazły się m.in.

  • Projekt rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu nieruchomości przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomości. Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, która obradowała pod koniec stycznia, upoważniła Zespół do wydania opinii wiążącej.
  • Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu wyznaczania obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy. To temat szczególnie istotny z punktu widzenia ZWRP, w związku z czym poszczególne województwa zgłaszały w tej kwestii cenne uwagi.
  • Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego oraz wzoru tego dokumentu. Także w tym przypadku Zespół został upoważniony przez KWRiST do wydania opinii wiążącej.

Omawiano także wniosek strony samorządowej zgłoszony na posiedzeniu KWRiST w sprawie dyskusji dotyczącej zmiany ustawy o planowaniu przestrzennym. Strona samorządowa podkreśliła, że przeprowadzenie całej procedury ustawy do końca 2025 r. jest założeniem nierealnym. Ze względu na wpisanie ustawy jako kamienia milowego do KPO, bez rozmów z UE nie ma możliwości skutecznego zmodyfikowania kalendarza, który z tej ustawy wynika.

W posiedzeniu wzięli udział wiceministrowie: Przemysław Koperski, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Waldemar Sługocki, Sekretarz stanu w Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Był obecny także Zastępca Prezydenta Gdańska – Piotr Grzelak, który współprzewodniczył posiedzeniu, Dyrektor Departament Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury Renata Rychter oraz zastępca dyrektora Olga Tworek.

Związek Województw RP reprezentowali: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Tomasz Sobieraj, Dariusz Ptaś – Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz adwokat Rafał Cieślik (zasiadający także w KWRiST).