fbpx
Nowe kierunki kształcenia. W Kielcach obradowała Wojewódzka Rada Rynku Pracy
Nowe kierunki kształcenia. W Kielcach obradowała Wojewódzka Rada Rynku Pracy
23 czerwca 2024
Konsul Generalny Austrii na wizycie zapoznawczej z władzami regionu świętokrzyskiego
Konsul Generalny Austrii na wizycie zapoznawczej z władzami regionu świętokrzyskiego
8 lipca 2024
Pokaż wszystkie

Młodzi gotowi do pracy dla Świętokrzyskiego

Młodzieżowi radni nowej kadencji rozpoczynają swoją pracę na rzecz województwa. W Filharmonii Świętokrzyskiej odbyła się dzisiaj inauguracyjna sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego IV kadencji. Z rąk Przewodniczącego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego oraz członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Prusia młodzieżowi radni otrzymali nominacje, poświadczające sprawowanie mandatu oraz złożyli uroczyste ślubowanie. W tym wyjątkowym wydarzeniu młodym radnym towarzyszyła także Jolanta Tyjas, radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

Inauguracyjna sesja miała wyjątkowo uroczystą oprawę. Rozpoczął ją występ Filipa Jurkiewicza, młodzieżowego radnego III kadencji i wybranego do sprawowania mandatu na obecną kadencję, który zaśpiewał utwór z repertuaru Franka Sinatry „My way”. Filip jest studentem III roku prawa na UJK oraz uczniem Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach. Przy fortepianie towarzyszyła mu pianistka, nauczyciel w ZPSM, Monika Kozak-Wojciechowska. „Jest tyle dróg, co w świat prowadzą i znasz sto mądrych rad, co drogę w świat wybierać radzą …” – wykonany po polsku utwór, przetłumaczony i spopularyzowany przez Wojciecha Młynarskiego, stanowił swoiste przesłanie dla młodych radnych, by wybierali własną drogę, nawet pod prąd, by nie chodzili utartymi ścieżkami, wytyczanymi im przez dorosłych. Motyw poszukiwania „własnej drogi” przewijał się przez całe inauguracyjne posiedzenie.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego liczy 30 radnych. To osoby w różnym wieku, z różnym doświadczeniem i pomysłami, przedstawiciele samorządów uczniowskich i studenckich, młodzieżowych rad oraz organizacji pozarządowych aktywnie działający w swoich środowiskach, które chcą zaangażować swój czas i energię w pracę na rzecz regionu.

Najmłodsza radna ma 15 lat, zaś najstarszy radny 23 lata. Dziewięć osób pełniło mandaty już III kadencji Młodzieżowego Sejmiku i zdecydowało się kontynuować działalność w obecnym gremium.

Ceremonię ślubowania radnych IV kadencji poprowadził i odczytał uroczystą rotę ślubowania Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski:

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązku wobec Narodu Polskiego, dbać o sprawy Młodzieży, czynić wszystko dla pomyślności działań Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego i wspólnoty samorządowej, godnie reprezentować młodzież z województwa świętokrzyskiego przestrzegać Konstytucji, praw Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowień Młodzieżowego Sejmiku”.

Następnie wyczytywani radni składali ślubowanie, wypowiadając słowa: „Ślubuję” lub „Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”. Przewodniczący Andrzej Bętkowski i Andrzej Pruś, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, wręczyli młodym radnym nominacje, poświadczające sprawowanie mandatu w ramach IV kadencji Młodzieżowego Sejmiku.

Zgodnie z jego statutem, do czasu wyboru przewodniczącego, pierwszą sesję otwiera i prowadzi najmłodszy wiekiem radny Młodzieżowego Sejmiku. Zaszczyt ten przypadł w udziale 15 -letniej Klaudii Pająk z Ostrowca Świętokrzyskiego.

Klaudia jest uczennicą Liceum Ogólnokształcącego Nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Do pracy w Młodzieżowym Sejmiku rekomendował ją Hufiec ZHP Ostrowiec Świętokrzyski. Od 9 roku życia aktywnie działa w harcerstwie, obecnie jest zastępową drużyny starszoharcerskiej „Leśni”. Zaangażowała się również w pracę w szkolnym Caritasie, a później w parafialnym, gdzie pełni funkcję przewodniczącej. Jest radną Młodzieżowej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Chętnie angażuje się jako wolontariuszka w różnego rodzaju akcje charytatywne. A pozostały wolny czas poświęca na realizację swojej pasji, którą jest fotografia.

Gratulując młodzieży wyboru do zacnego gremium, przewodniczący Andrzej Bętkowski, nawiązując do swoich doświadczeń, mówił:

– Byłem radnym Rady Miasta w Skarżysku, radnym powiatowym, starostą, radnym wojewódzkim, marszałkiem, posłem, ale radnym młodzieżowym nigdy nie byłem i bardzo Wam tego zazdroszczę – podkreślał, zwracając się do młodych radnych. – Swoją pracę w samorządzie zaczynałem późno, ale – powiem Wam – samorząd wciąga. A jeśli się lubi ludzi, bo o to w samorządzie chodzi; jeśli chce się z nimi rozmawiać, słuchać, co mają do powiedzenia, to można być dobrym samorządowcem. A nam potrzeba ludzi, którzy czują samorząd.

Członek Zarządu Województwa Andrzej Pruś gratulował rodzicom i opiekunom młodzieżowych radnych, którzy, w jego ocenie, stanowią elitę młodzieży naszego województwa. Przypominał:

– W poprzednich kadencjach miałem przyjemność współpracować z częścią z Was. Opiekunem Młodzieżowego Sejmiku jest co prawda teraz Pan Przewodniczący, ale ja się nie będę uchylał od współpracy z Wami, bo to dla mnie zaszczyt i przyjemność. Musicie wiedzieć, że nasze województwo jest stawiane za wzór, jeśli chodzi o tę współpracę między młodzieżowym a dorosłym sejmikiem. W imieniu Zarządu Województwa deklaruję, że nadal tak będzie. Jesteście dla nas ważnym gremium, liczymy się z Waszym zdaniem, z pomysłami, zwłaszcza w tych kwestiach, które dotyczą Waszych rówieśników.

W uroczystej inauguracji nowej kadencji młodym radnym towarzyszyli przyjaciele, rodzice, opiekunowie gminnych i miejskich młodzieżowych rad z regionu, a także przedstawiciele władz państwowych – senator Krzysztof Słoń oraz wicewojewoda świętokrzyski Michał Skotnicki.

Swoje obrady Młodzieżowy Sejmik będzie kontynuował jutro, w sobotę 29 czerwca, w Centrum Edukacyjnym w Wólce Milanowskiej. Radni wybiorą ze swojego grona przewodniczącego, dwóch wiceprzewodniczących oraz sekretarza Młodzieżowego Sejmiku.


Młodzieżowy Sejmik Województwa Świętokrzyskiego jest reprezentacją młodzieży zamieszkałej na terenie województwa świętokrzyskiego. Gremium to ma charakter inicjatywny, wnioskodawczy i konsultacyjno-doradczy dla organów Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Formuła działania zbliżona jest do funkcjonowania sejmiku wojewódzkiego – młodzi radni zbierają się na sesjach plenarnych, które poprzedzone są posiedzeniami komisji tematycznych. Kadencja młodzieżowego sejmiku trwa 2 lata.

swietokrzyskie.pro