fbpx

Nowe kierunki kształcenia. W Kielcach obradowała Wojewódzka Rada Rynku Pracy

Świętokrzyski projekt By bezpiecznie korzystać z Internetu
16 czerwca 2024
Młodzi gotowi do pracy dla Świętokrzyskiego
1 lipca 2024
Pokaż wszystkie

Nowe kierunki kształcenia. W Kielcach obradowała Wojewódzka Rada Rynku Pracy

Nowe kierunki kształcenia. W Kielcach obradowała Wojewódzka Rada Rynku Pracy

W poniedziałek 17 czerwca w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach obradowała Wojewódzka Rada Rynku Pracy. Zaopiniowano 13 wniosków o utworzenie nowych kierunków kształcenia złożonych przez świętokrzyskie szkoły policealne. Wśród nich – m.in. technik sterylizacji medycznej, animator rynku książki, technik elektroniki i informatyki medycznej, administrator produkcji filmowej i telewizyjnej.

Ocenie zostały poddane także racjonalność gospodarowania środkami Funduszu Pracy w roku 2023 oraz sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy za rok 2023.
Podczas posiedzenia podsumowano działania związane z realizacją projektów własnych w ramach Bazy Usług Rozwojowych w priorytecie 10 „ Aktywni na rynku pracy” programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021-2027.

Członkowie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy zapoznali się z informacją o poziomie i strukturze bezrobocia w województwie świętokrzyskim.

swietokrzyskie.pro