fbpx

Świętokrzyski projekt By bezpiecznie korzystać z Internetu

Kolejne świętokrzyskie zabytki ze wsparciem samorządu województwa
Kolejne świętokrzyskie zabytki ze wsparciem samorządu województwa
10 czerwca 2024
Nowe kierunki kształcenia. W Kielcach obradowała Wojewódzka Rada Rynku Pracy
Nowe kierunki kształcenia. W Kielcach obradowała Wojewódzka Rada Rynku Pracy
23 czerwca 2024
Pokaż wszystkie

Świętokrzyski projekt By bezpiecznie korzystać z Internetu

„Lepszy Internet zależy od Ciebie” – taki spot reklamowy przygotowywali najstarsi uczestnicy konkursu w tegorocznej edycji projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze”. W Centrum Edukacyjnym Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wólce Milanowskiej odbyła się konferencja podsumowująca działania związane z projektem oraz wręczone zostały nagrody uczestnikom biorącym udział w konkursie.

Projekt skierowany był do świętokrzyskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. W wydarzeniu w Wólce Milanowskiej wzięli udział m.in.: wicemarszałek Marek Bogusławski, dyrektor Departamentu IT Urzędu Marszałkowskiego Sławomir Leśniewski, Świętokrzyski Kurator Oświaty Piotr Łojek, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Małgorzata Łakomiec oraz naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji insp. Marzena Piórkowska.

W roku szkolnym 2023/2024 została przeprowadzona dwunasta edycja projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2024”. Wszystkie dotychczasowe edycje odbyły się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Marszałkowskiego. W ramach projektu organizowane były konferencje inauguracyjne adresowane do nauczycieli, w czasie których omawiane były różnorodne zagadnienia związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów internetowych, spotkania uczniów z funkcjonariuszami policji, a także lekcje poświęcone tematyce projektu oraz konkurs dla uczniów.

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach:

Kategoria I – uczniowie klas I–III przygotowywali indywidualnie jedną pracę plastyczną na temat „Komputery są bezpieczne – do nauki użyteczne”.

Kategoria II – uczniowie klas IV–VIII indywidualnie przygotowywali prezentację na temat „Internet jest na całym świecie – a świat cały w Internecie”.

Kategoria III – uczniowie szkół ponadpodstawowych indywidualnie przygotowywali spot reklamowy na temat „Lepszy Internet zależy od Ciebie”. Spot mógł być przygotowany w formie wideo prezentacji zawierającej elementy multimedialne. 

Ten konkurs jest wyjątkowy w skali kraju. Dziś zasoby internetowe to miejsce gdzie niezwykle łatwo zdobywamy wiedzę i informacje, które nas interesują. Ale Internet ma także ciemniejsze strony. I właśnie te działania, które są nakierowane na to, byśmy my, nasze dzieci i wnuki mogli bezpiecznie korzystać z Internetu są tak bardzo ważne. Pragnę gorąco podziękować organizatorom inicjatywy czyli Departamentowi IT Urzędu Marszałkowskiego, Świętokrzyskiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Komendzie Wojewódzkiej Policji i firmie Allegro, która włączyła się w nasze działania, za ogromne zaangażowanie w ten projekt. To cel szczytny, praktyczny i konieczny, bo dziś funkcjonowanie dzieci i młodzieży bez korzystania z zasobów Internetu trudno sobie wyobrazić. Jestem przekonany, że tegoroczna edycja przyczyni się do poszerzenia wiedzy, do tego, aby w sposób czynny ale bezpieczny korzystać z sieci internetowej – powiedział podczas piątkowej konferencji w Wólce Milanowskiej wicemarszałek Marek Bogusławski.

Zagadnienia związane z mądrym i bezpiecznym użytkowaniem zasobów internetowych są ciągle ważnym elementem edukacji dzieci i młodzieży. Wśród głównych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 jest „Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji”.

Tematyka dwunastej edycji projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2024” związana była z wymienionymi wyżej zagadnieniami oraz z hasłem Dnia Bezpiecznego Internetu 2024 – „Działajmy razem na rzecz lepszego Internetu”.

swietokrzyskie.pro