fbpx

Kolejne świętokrzyskie zabytki ze wsparciem samorządu województwa

Kolejne umowy na renowację świętokrzyskich zabytków zawarte
2 czerwca 2024
Świętokrzyski projekt By bezpiecznie korzystać z Internetu
16 czerwca 2024
Pokaż wszystkie

Kolejne świętokrzyskie zabytki ze wsparciem samorządu województwa

Kolejne świętokrzyskie zabytki ze wsparciem samorządu województwa

Wicemarszałek Grzegorz Socha i członek Zarządu Województwa Andrzej Pruś przekazali w Starostwie Powiatowym w Opatowie dwie kolejne umowy dotyczące udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego.

26 marca 2024 roku Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego. Dotacje mają na celu wspieranie działań w zakresie ochrony i zachowania obiektów zabytkowych. Łączna wartość udzielonego wsparcia to 690 tysięcy złotych. Z dotacji skorzysta łącznie trzydziestu beneficjentów.

Dotacje obejmują nakłady konieczne między innymi na: sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, wykonanie dokumentacji konserwatorskiej, projektu budowlanego, odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, więźby dachowej i pokrycia dachowego, modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych czy zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac.

Podczas wizyty w Starostwie Powiatowym w Opatowie wicemarszałek Grzegorz Socha i członek Zarządu Województwa Andrzej Pruś przekazali dwie umowy, w oparciu o które wsparcie otrzymają: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Świętej Trójcy w Tarłowie (10 000,00 zł), która przeprowadzi kompleksowe prace konserwatorsko – restauratorskie wczesnobarokowego ołtarza głównego z kościoła parafialnego pw. Trójcy Świętej, a także Parafia Rzymskokatolicka Św. Marcina – Kolegiata w Opatowie (32 000,00 zł), która będzie kontynuować konserwację ratunkową inkunabułu i starodruku z zasobu Biblioteki Kapituły Kolegiaty p.w. Św. Marcina z Tours w Opatowie.

swietokrzyskie.pro