fbpx

Kolejne umowy na renowację świętokrzyskich zabytków zawarte

Świętokrzyska młodzież aktywna i samorządna
Świętokrzyska młodzież aktywna i samorządna
26 maja 2024
Kolejne świętokrzyskie zabytki ze wsparciem samorządu województwa
Kolejne świętokrzyskie zabytki ze wsparciem samorządu województwa
10 czerwca 2024
Pokaż wszystkie

Kolejne umowy na renowację świętokrzyskich zabytków zawarte

Wicemarszałek Grzegorz Socha i Anita Koniusz, członek Zarządu Województwa przekazali dziś w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie oraz w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu 8 kolejnych umów dotyczących udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa świętokrzyskiego. Przekazanie umów odbyło się w obecności poseł Anny Krupki.

26 marca 2024 roku Sejmik Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze województwa świętokrzyskiego. Dotacje mają na celu wspieranie działań w zakresie ochrony i zachowania obiektów zabytkowych. Łączna wartość udzielonego wsparcia to 690 tysięcy złotych.

Podczas wizyty w Staszowie wicemarszałek Grzegorz Socha i członek Zarządu Województwa Anita Koniusz zawarli cztery umowy z beneficjentami. Wsparcie otrzymały: Kościół Rektoralny p.w. Zwiastowania NMP w Rytwianach (17 000,00 zł), gdzie wykonane zostaną pilne prace konserwatorskie dwóch portali, wczesnobarokowych z ok. 1630 roku w wejściach do kapitularza i na chór, Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia SS. Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo w Kurozwękach (35 000,00 zł), gdzie przeprowadzony będzie remont i konserwacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej pawilonu ,,B” (dawny klasztor), Korporacja PP Aleksander Pietrow w Wiązownicy Kolonii (25 000,00 zł), która dotację przeznaczy na odtworzenie brakujących części stropu nad 2. i 3. piętrem pałacu oraz Gmina Staszów (30 000,00 zł), która przeprowadzi renowację zabytkowego parku w Wiśniowej.

– Z dotacji skorzysta łącznie trzydziestu beneficjentów. Z roku na rok pula, którą Samorząd Województwa przeznacza na dofinansowanie tego rodzaju inwestycji systematycznie się zwiększa. Bardzo się cieszymy, że z tych pieniędzy mogą skorzystać wspaniałe świętokrzyskie obiekty, które są wpisane do rejestru zabytków. Staramy się jak tylko możemy dopomagać, aby nasze budowlane perełki piękniały i zachowywały swój unikalny, historyczny stan – mówi Anita Koniusz, członek Zarządu Województwa.

Z kolei podczas spotkania w Muzeum Zamkowym w Sandomierzu Grzegorz Socha i Anita Koniusz zawarli kolejne cztery umowy z: Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. św. Floriana w Koprzywnicy (30 000,00 zł), która wykona remont konserwatorski romańskiego detalu architektoniczno-rzeźbiarskiego oraz wątku kamiennego elewacji dawnej zakrystii kościoła parafialnego p.w. św. Floriana w Koprzywnicy, Muzeum Diecezjalnym w Sandomierzu (15 000,00 zł), które przeprowadzi remont instalacji odgromowej na Domu Długosza (15 000,00 zł), Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Trójcy Przenajświętszej w Samborcu (27 000,00 zł), która wymieni okna w remontowanej zabytkowej plebani parafii Trójcy Przenajświętszej w Samborcu w celu zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku oraz Parafią Rzymsko-Katolicką Św. Apostołów Piotra i Pawła w Obrazowie (15 000,00 zł), która dzięki przyznanej dotacji wykona konserwację i odnowę zabytkowego pomnika rodziny Wawrów na cmentarzu parafialnym w Obrazowie.

– Potrzeby są bardzo duże. Środki, które corocznie przyznaje Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przeznaczone są na prace restauracyjne, konserwatorskie a także budowlane. Potrzeby finansowe związane z pracami przy tego rodzaju obiektach są wyższe niż podczas prac przy zwykłych budynkach, ponieważ trzeba spełnić wiele wymagań konserwatorów zabytków – podkreśla wicemarszałek Grzegorz Socha.

swietokrzyskie.pro