fbpx
Udana Biała Sobota z Funduszami Europejskimi w Świętokrzyskim Centrum Onkologii
20 maja 2024
Kolejne umowy na renowację świętokrzyskich zabytków zawarte
2 czerwca 2024
Pokaż wszystkie

Świętokrzyska młodzież aktywna i samorządna

Świętokrzyska młodzież aktywna i samorządna

Aktywni, z pomysłami, zaangażowani i chętni do współpracy, doświadczeni w działalności na rzecz innych – aż 67 młodych mieszkańców województwa świętokrzyskiego zgłosiło chęć pracy w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w kolejnej jego kadencji.

W piątek 24 maja br. zgłoszenia kandydatów oceniał Zespół Rekrutacyjny, w skład którego weszli m.in. członek Zarządu Województwa Andrzej Pruś, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Magdalena Zieleń, która przewodniczyła pracom grupy, radni Małgorzata Gusta i Gerard Pedrycz. Wyniki posiedzenia poznamy w najbliższy poniedziałek 27 maja, podczas sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, który ostatecznie w drodze uchwały dokonuje wyboru młodzieżowych radnych.

17 maja br. zakończył się nabór do IV kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego. Obecnie dobiega końca III kadencja tego gremium, w skład którego wchodzą przedstawiciele środowisk młodzieżowych z całego regionu – 30 radnych.

Swój akces i gotowość do pracy na rzecz młodych, poparte doświadczeniem zdobytym m.in. w działalności w szkolnych (szkoły ponadpodstawowe) i studenckich samorządach, a także organizacjach pozarządowych, zgłosiło 67 osób. To 42 chłopców oraz 25 dziewcząt. Kandydować mogły osoby w wieku od 15 do 24 lat, posiadające status ucznia lub studenta, zamieszkałe na terenie województwa świętokrzyskiego. Najmłodszy kandydat na świętokrzyskiego młodzieżowego radnego ma 15 lat, najstarszy – 22 lata.

Największą liczbę kandydatów: 30 rekomendowały samorządy uczniowskie szkół ponadpodstawowych, 2 osoby – samorządy studenckie, 10 kandydatów na młodzieżowych radnych uzyskało rekomendacje młodzieżowych rad, a 25 osób organizacji pozarządowych. 14 kandydatów to radni obecnej, III kadencji Młodzieżowego Sejmiku, którzy zdecydowali się kontynuować działalność w tym gremium.

Z poszczególnych powiatów zgłosili się kandydaci w liczbie: Kielce – 12 osób, powiat kielecki – 12, pińczowski – 2, kazimierski – 3, jędrzejowski – 7, buski – 1, włoszczowski – 2, staszowski – 5, sandomierski – 1, ostrowiecki – 6, opatowski – 3, konecki – 5, skarżyski – 2 , starachowicki – 6.

Ubiegających się o mandat do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w piątek, 24 maja oceniał Zespół Rekrutacyjny, złożony z radnych województwa oraz młodzieżowych radnych III kadencji, którzy nie kandydują ponownie do Młodzieżowego Sejmiku. Wyniki prac Zespołu poznamy w najbliższy poniedziałek 27 maja, podczas sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, który ostatecznie w drodze uchwały dokonuje wyboru młodzieżowych radnych.

swietokrzysie.pro