fbpx
Jest drugi robot da Vinci w regionie. Trafił do Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie
Jest drugi robot da Vinci na Pomorzu Zachodnim
28 stycznia 2024
Król Danii w Szczecinie. O zielonej transformacji z samorządowcami i przedsiębiorcami
11 lutego 2024
Pokaż wszystkie

Morskie Centrum Nauki z certyfikatem LEED GOLD

Morskiemu Centrum Nauki w Szczecinie przyznano certyfikat LEED. To potwierdzenie wysokich standardów inwestycji zakończonej w maju 2023 roku. W piątek, 2 lutego 2024 roku podczas briefingu prasowego marszałek województwa Olgierd Geblewicz i dyrektor instytucji Witold Jabłoński zaprezentowali otrzymany dokument.

Morskie Centrum Nauki w Szczecinie, które od momentu otwarcia (27 maja 2023 roku) odwiedziło już blisko 160 tysięcy osób, otrzymało certyfikat potwierdzający bardzo wysokie standardy, od procesu projektowania poprzez budowę i eksploatację budynku. W zależności od ilości zrealizowanych wymagań przyznawane są punkty decydujące o jednym z czterech poziomów certyfikatu: Certified – trzeba zdobyć przynajmniej 40 punktów, Silver – minimum 50 punktów, Gold – co najmniej 60 punktów i Platinum – powyżej 80 punktów. MCN starało się o certyfikat na poziomie Silver, ale okazało się, że ocena realizacji inwestycji wypadła jeszcze lepiej i w efekcie przyznano Morskiemu Centrum Nauki certyfikat LEED na poziomie Gold. Pamiątkową tablicę z certyfikatem umieszczono przy wejściu na wystawę stałą Morskiego Centrum Nauki.

– Kolejny budynek, który był naszą wspólną inwestycją otrzymuje zielony certyfikat. W tych dniach to jest szczególnie istotne, ponieważ wizyta króla Danii podkreśliła też aspekt, że jesteśmy liderem środowiskowym na Pomorzu Zachodnim i w Polsce. Mamy jeszcze wiele do zrobienia i pokazania, że jesteśmy „zielonym” krajem, który szanuje energię, który chroni naszą planetę i nasze środowisko naturalne. A żeby tak było, to każda inwestycja, którą realizujemy musi się w tę filozofię wpisywać. I tak właśnie przygotowana została inwestycja Morskiego Centrum Nauki. Dzisiaj mamy przyjemność odsłonić tablicę, która potwierdza uzyskanie certyfikatu LEED, czyli tego najwyższego standardu w dziedzinie ochrony środowiska mówił zachodniopomorski marszałek Olgierd Geblewicz.
 
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) to system oceny jakości budynków, będący standardem w Europie i na świecie stosowanym przez inwestorów. Certyfikat ten jest wydawany przez amerykańską organizację GBCI (Green Business Certification Incorporation), która weryfikuje dokumentację i sprawdza zgodność z wymogami LEED. Aby uzyskać taki dokument należy spełnić wiele wymagań w ramach 9 różnych kategorii. Certyfikacja ma na celu poprawę stanu ochrony środowiska, komfortu użytkowników i ograniczenie kosztów eksploatacji obiektu.Wymagania dotyczą m. in. wyboru dogodnej lokalizacji, zmniejszenia wpływu obiektu na środowisko, wspierania wartości ekologicznej i bioróżnorodności terenu, alternatywnych rozwiązań transportowych, ograniczenie zużycia energii oraz wody w budynku oraz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Ocenia się wpływ inwestycji na zdrowie i komfort użytkownika, zapewnienie odpowiednich warunków pracy, akustykę pomieszczeń, jakość systemów wentylacji oraz wykorzystanie materiałów o niskiej zawartości lotnych związków organicznych. LEED skupia się również na odpowiedzialnym prowadzeniu budowy, minimalizacji powstawania odpadów, wspiera recykling. Punkty przyznawane są również za wykorzystanie materiałów budowlanych posiadających odpowiednie certyfikaty, potwierdzające minimalizację wpływu materiału na środowisko i brak zawartości substancji niebezpiecznych a także pozyskanie surowców z legalnych źródeł, poszanowanie praw w procesie produkcji.
 
– Sześć lat temu zdecydowaliśmy z inżynierem kontraktu, że będziemy się starali, żeby budynek miał taki certyfikat. Liczyliśmy na certyfikat LEED Silver. Okazało się, że tych punktów zdobyliśmy tak dużo, że dostaliśmy LEED Gold, z czego bardzo się cieszymy. Zwracaliśmy uwagę na warunki pracy naszych pracowników, warunki w jakich przebywać będą osoby, które nas odwiedzają. Samochody, które wyjeżdżały z budowy musiały mieć czyszczone koła, są stanowiska dla rowerów, są prysznice dla pracowników, którzy korzystają z rowerów, są odpowiednie ciągi komunikacyjne. Tak naprawdę liczyła się nie tylko ochrona środowiska zewnętrzna, ale również wewnętrzna. To także zwrócenie uwagi na możliwości komunikacyjne – dojazdu do MCN – powiedział dyrektor MCN w Szczecinie Witold Jabłoński.
 
Certyfikat otrzymuje się po zakończeniu realizacji inwestycji, ze względu na konieczność udokumentowania i potwierdzenia realizacji wszystkich rozwiązań i wymagań. System certyfikacji LEED jest rozpoznawalny na całym świecie. MCN wybrał ten system jako optymalny dla tej wyjątkowej inwestycji. Po wstępnej analizie, przeprowadzonej na etapie projektowania budynku, oszacowano możliwość osiągnięcia punktacji pozwalającej na uzyskanie certyfikatu LEED na poziomie Silver. Część wymagań związanych między innymi z lokalizacją obiektu nie mogła zostać zrealizowana już od samego początku, np. zbyt duża odległość do przystanków komunikacji miejskiej lub zapewnienie zieleni na terenie zewnętrznym, podczas gdy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzeni nie dopuszczał w tym miejscu nasadzeń. Inwestor od początku dążył do uzyskania jak najwyższego poziomu certyfikacji, biorąc pod uwagę koszty i racjonalność dodatkowych rozwiązań, jak również czas ich wprowadzania. Zaowocowało to przyznaniem certyfikatu na wyższym poziomie – Gold.
 
Warto dodać, że istnieje kilka rodzajów systemów certyfikacji. Najpopularniejsze to LEED, BREEAM, DGNB. Każdy system został stworzony przez inną organizację. LEED to system amerykański, BREEAM – brytyjski, DGNB – niemiecki. Poszczególne wymagania sformułowane są inaczej, punktacja liczona jest w nieco inny sposób, jednak wszystkie systemy mają ten sam cel – dbałość o środowisko i użytkownika przy jednoczesnej minimalizacji kosztów.
 
źródło: wzp.pl