fbpx
spotkanie
Konwent Marszałków w Lubuskiem
19 listopada 2020
konwent
Echa z Konwentu Marszałków w Lubuskiem
27 listopada 2020
Pokaż wszystkie

Mosty dla Regionów w Lubuskiem

budowa

W miejscowości Gościmiec nad rzeką Noteć powstanie nowy most. Inwestycja uzyska dotację z budżetu państwa w wysokości 560 tys. złotych na przygotowanie dokumentacji projektowej.
Samorząd województwa lubuskiego w ramach rządowego Programu Mosty dla Regionów wnioskował o dofinansowanie realizacji 3 przepraw mostowych. To inwestycje wpisane do Wojewódzkiego Programu Budowy Dróg. Chodzi o przeprawy w Pomorsku, Połęcku i Gościmcu. Dzięki działaniom samorządu województwa, w 2019 roku pozytywną decyzję Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju uzyskał już projekt budowy przeprawy w Pomorsku. Na jego realizację samorząd województwa otrzyma dofinansowanie na poziomie 80%. Całkowita wartość inwestycji to 88 mln zł. Dziś pozytywnej opinii doczekał się projekt rozbiórki istniejącego i budowy nowego mostu nad rzeką Noteć w ciągu drogi wojewódzkiej nr 157 Zwierzyn – Goszczanowo w m. Gościmiec. – To dogrywka poprzedniego programu Mosty dla Regionów z 2018 roku. Okazało się, że pojawiły się oszczędności, które umożliwiły wybór jeszcze jedngo projektu. Szacowany koszt budowy przeprawy to ponad 20 mln zł. Widzimy szansę w funduszu dróg samorzadowych dla tej inwetycji – poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Dodał także, że na 22 inwestycje dofinansowane z programu 2 są z województwa lubuskiego.
– To bardzo dobra decyzja dla Lubuskiego – mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. – 4 września zarząd województwa podjął decyzję o rozpoczęciu procesu projektowego z własnych środków. To pokazuje naszą determinację i wielką potrzebę realizacji tej inwestycji. Dokumentacja projektowa będzie gotowa 9 grudnia 2022 roku. Ta dzisiejsza umowa i pozytywna opinia jest oczekiwana. 560 tys. zł to potężny zastrzyk przy kosztach rzędu 700 tys. zł – poinformowała marszałek Polak. Dodała także, że Lubuskie czeka też na pozytywną decyzję w sprawie budowy mostu w Połęcku, ponieważ jest to niezwykle oczekiwana przez mieszkańców inwestycja.
Inwestycja w Gościmcu zlokalizowana jest w powiecie strzelecko-drezdeneckim, na terenie gmin Zwierzyn i Drezdenko. Zakres inwestycji obejmuje budowę przeprawy mostowej przez rzekę Noteć, wraz z budową niezbędnych dojazdów do istniejącej drogi wojewódzkiej nr 157. W obrębie planowanej budowy mostu z dojazdami istnieje obiekt mostowy, jednak z uwagi na zły stan techniczny i pogłębiającą się degradację ustroju nośnego istnieje realne ryzyko jego zamknięcia. W ramach zadania konieczna jest budowa nowego obiektu w nowej lokalizacji.