fbpx
Jakub Mielczarek i Mateusz Kopij
Polskie Wakacje. Odwiedzamy polskie regiony
8 lipca 2021
W trosce o województwo podkarpackie
6 sierpnia 2021

W ramach drugiej edycji projektu Województwa Podkarpackiego pn. „Przestrzeń Dziedzictwa”, w malowniczym Dubiecku powstaje mural poświęcony postaci Szymona Mohorta z poematu Wincentego Pola. Dzieło autorstwa Piotra Chrzanowskiego jest efektem współpracy samorządu województwa z Miastem i Gminą Dubiecko oraz Gminną Biblioteką Publiczną i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dubiecku.

Mural towarzyszy szerzej zakrojonym działaniom Województwa Podkarpackiego na rzecz zachowania i popularyzacji dziedzictwa Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Kategorię „kresów” wprowadził do polskiej świadomości w połowie wieku XIX właśnie Wincenty Pol, który na kartach swojego rapsodu rycerskiego „Mohort” wyprawił tytułowego bohatera na Kresy właśnie z Dubiecka.

Wielkoformatowa kompozycja przedstawiająca wyruszającego na kresową wojaczkę Szymona Mohorta wypełni zachodnią elewację budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubiecku. Za projekt i wykonanie muralu odpowiada Piotr Chrzanowski – łódzki artysta, grafik, ilustrator, autor plakatów i murali, kreator wizualny w projektach gier komputerowych.

Przedsięwzięcie jest finansowane z budżetu Województwa Podkarpackiego.

Jednocześnie partnerzy przedsięwzięcia – samorząd województwa, Miasto, Biblioteka i GOK przygotowali inicjatywy towarzyszące, których celem jest przede wszystkim popularyzacja postaci Szymona Mohorta, dzieła Wincentego Pola oraz dziedzictwa Kresów wśród lokalnej społeczności. Wśród wydarzeń zaplanowano rajd rowerowy, konkurs plastyczny i wieczornicę. Szczegółowy program znajdzie się na stronach internetowych współorganizatorów przedsięwzięcia.

Oficjalne odsłonięcie muralu nastąpi 16 lipca 2021 r. o godzinie 16.00 przy ul. Przemyskiej 10B. Wydarzenie uświetni koncert pt. „Ludowe inspiracje. Muzyczna podróż po Europie Środkowej Cup of Time”, który jako wydarzenie Festiwalu Dziedzictwa Kresów odbędzie się w Kresowym Domu Sztuki w Dubiecku, ul. Przemyska 47.

„Przestrzeń Dziedzictwa” to projekt własny Samorządu Województwa Podkarpackiego polegający na stworzeniu na obszarze województwa murali tematycznych dedykowanych kulturze i dziedzictwu narodowemu. Celem projektu jest upowszechnienie i ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego oraz pielęgnowanie pamięci historycznej w społeczeństwie. Jednocześnie jego założenia są wyrazem wspólnej dbałości o przestrzeń i jej estetykę, która posiada istotny walor kulturotwórczy. Realizacja projektu zakłada współpracę z partnerami, tj. właścicielami budynków, instytucjami i organizacjami społecznymi.

Z ramienia samorządu województwa projekt koordynuje Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (kontakt: kultura@podkarpackie.pl)