fbpx

Na Śląsku rusza nabór wniosków w kolejnej edycji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”

dokumenty
Na Śląsku rusza nabór wniosków do III edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego
9 kwietnia 2021
las
Szlak Przyrody Województwa Śląskiego pomysłem na atrakcyjne spędzenie wolnego czasu
23 kwietnia 2021
Pokaż wszystkie

Na Śląsku rusza nabór wniosków w kolejnej edycji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”

dokumenty

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę w sprawie organizacji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku i przyjęcia zasad udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

Jak mówi marszałek województwa Jakub Chełstowski, są to realne środki, na realne potrzeby sołectw i ich mieszkańców.

O pomoc finansową w ramach konkursu mogą aplikować sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. W ramach konkursu „Inicjatywa Sołecka” ze środków z budżetu województwa można realizować zadania polegające na:

  • działaniach zwiększających aktywność społeczną mieszkańców,
  • działaniach w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • zagospodarowaniu miejsc publicznych w sołectwie istotnych z uwagi na dobro wspólne mieszkańców,
  • tworzeniu warunków do rozwoju turystyki, krajoznawstwa i sportu.

 

Maksymalna kwota pomocy finansowej dla gminy wynosi 60 tys. zł.

Nabór wniosków potrwa do 7 maja 2021 roku. Wnioski o pomoc finansową powinny dotyczyć zadań jednoetapowych, przygotowywanych lub planowanych do realizacji, których zakończenie i rozliczenie nastąpi do 11 października 2021 roku. Zadania realizowane w ramach konkursu nie mogą mieć charakteru komercyjnego.

Wnioski należy składać drogą pocztową na adres: Departament Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice z dopiskiem Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” 2021.