fbpx

Nagroda Województwa Małopolskiego Veritatis Splendor – rozpoczęła się VII edycja

Małopolskie Centrum Nauki COGITEON oficjalnie otwarte
Małopolskie Centrum Nauki COGITEON oficjalnie otwarte
23 czerwca 2024
Łukasz Smółka Marszałkiem Województwa Małopolskiego
Łukasz Smółka Marszałkiem Województwa Małopolskiego
8 lipca 2024
Pokaż wszystkie

Nagroda Województwa Małopolskiego Veritatis Splendor – rozpoczęła się VII edycja

Nagroda Veritatis Splendor przyznawana jest przez Województwo Małopolskie osobom fizycznym lub prawnym, które wspierają budowanie porozumienia między różnymi społeczeństwami, kulturami i religiami, przez zwalczanie stereotypów, uprzedzeń i wrogości oraz ofiarną służbę drugiemu człowiekowi.

Nagroda Veritatis Splendor jest upamiętnieniem osoby świętego Jana Pawła II oraz jego zasług dla dialogu między kulturami. To również uznanie wyjątkowości historii i tradycji regionu jakim jest Małopolska, które ma podkreślać jej tożsamość. Nagroda została ustanowiona także dla upamiętnienia Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w Krakowie w 2016 roku.

Jako Małopolanie jesteśmy zawezwani do szczególnej troski o dziedzictwo materialne i niematerialne, które pozostawił nam Święty Jan Paweł II Patron Małopolski powiedział marszałek Małopolski Witold Kozłowski podczas VI Gali Veritatis Splendor w 2023 roku.

Dotychczasowymi Laureatami Nagrody są: siostra Rosemary Nyirumbe (2016), ksiądz Mieczysław Puzewicz (2018), Szpital Uniwersytecki w Krakowie (2020), Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza” w Krakowie (2021), Dom Św. Marcina de Porres w Fastowie w Ukrainie, Caritas Archidiecezji Krakowskiej i Caritas Diecezji Tarnowskiej (2022) oraz Fundacja Kromka Chleba w Tarnowie, Fundacja Pomnik-Hospicjum Miastu Oświęcim i Arcybractwo Miłosierdzia pw. Bogurodzicy Najświętszej Maryi Panny Bolesnej (2023).

Wartość Nagrody wynosi 390 000 zł – w danej edycji może zostać przyznana maksymalnie czterem laureatom. Zgłoszenia konkursowe mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne lub inne podmioty prawa. Oceny zgłoszeń dokonuje Kapituła Nagrody, w której skład wchodzą przedstawiciele środowisk intelektualnych, społecznych i kultury.

Termin przyjmowania zgłoszeń do tegorocznej edycji Nagrody upływa 16 września 2024 roku. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

malopolska.pl